300 lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim

Wnioskodawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

Partner: Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Typ projektu: B

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 34 008,62 EUR

Dofinansowanie z EFRR:  28 907,31 EUR

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 400,87 EUR

Termin realizacji: 01.11.2008 – 31.07.2009