Pierwsza wzmianka o Chórze Kościelnym dotyczy roku 1924, w którym założono Związek Młodzieży Ewangelickiej Szkół Średnich, wraz z chórem. Od 1928 r. chór był jedną z sekcji Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Do wybuchu II wojny światowej działalność sekcji chóralnej nie ograniczała się wyłącznie do pracy w Kościele. Chórzyści brali udział jako zespół także w różnych imprezach muzycznych organizowanych w cieszyńskim teatrze i w sali im. Hassewicza, a w roku 1939 koncertowali w Polskim Radiu w Katowicach. Znakomici dyrygenci, jak Jerzy Hadyna (ojciec Stanisława), Karol Hławiczka, Stanisław Macura i Jan Gawlas starannie dobierali repertuar, zarówno na występy w kościele, jak i na uroczystości świeckie. Po wojnie chór stał się propagatorem twórczości chóralnej prof. Jana Gawlasa. Przez długie lata jego dyrygentem była Anna Ożana. Dyrygowali chórem również Anna Bicz, Edward Kaleta oraz w zastępstwie Anna Stanieczek i Maria Cieślar.

Chór służy pieśniami przede wszystkim w swej macierzystej parafii na nabożeństwach i w czasie różnych świąt roku kościelnego oraz różnych koncertach. Śpiewał także w wielu regionach Polski – na Mazurach, Dolnym i Górnym Śląsku, w Małopolsce i w Warszawie. Co roku bierze udział w Zjazdach Chórów Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Koncertował także za granicą: w Niemczech (1986 – Schwäbisch-Gműnd; 1988 -Cottbus; 1998 – Rostock, 2000 – Eisenberg; 2003 - Peterschagen, w Rostocku – na terenie Światowej Wystawy Kwiatów „IGA 2003”); w Holandii (1997 r.); w Danii (2003 r.); w Czechach – w Pradze (Spotkanie chrześcijan 4 narodów – 2005 r.) i kilkakrotnie na Koncertach Adwentowych w Czeskim Cieszynie; na Węgrzech (2007 r.); na Słowacji (2008 r. – Bratysława – Spotkanie chrześcijan 6 narodów).

W ostatnich latach chór wielokrotnie występował w różnych miejscowościach, m.in.: w Zabrzu na Ekumenicznym Koncercie Kolęd; w Czeskim Cieszynie na Święcie Trzech Braci; – na Przeglądzie Pieśni Chóralnych w Skoczowie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego; w Domu Wypoczynkowym „Repty” w Ustroniu; na V Ogólnopolskich Spotkaniach Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Dobrodzieniu; na Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku –Białej oraz na VII Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. A. Skrobola w Jastrzębiu-Zdroju; na Koncercie Kolęd w ramach XVIII Tyskich Wieczorów Kolędowych; w czasie projekcji w kościele Jezusowym niemego filmu Fritza Langa „Metropolis”(muzyka „na żywo” na orkiestrę symfoniczną i chóry Abla Korzeniowskiego); – w spektaklu „Święta noc nad nami” z udziałem Katarzyny Gärtner i zespołu „Hagar” i jako część 1 200-osobowego chóru w czasie spotkania ewangelizacyjnego „ProChrist 2008” w katowickim spodku. 6.01.2010 r. chór śpiewał w kościele św. Trójcy w Warszawie na uroczystości konsekracji (wyświęcenia) nowego Biskupa Kościoła EA w RP - księdza Jerzego Samca.

Chór brał udział w wielu nabożeństwach i koncertach ekumenicznych, m. in. uzyskał III wyróżnienie na „I Przeglądzie Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej – Żory 2004” oraz uczestniczył w „Ekumenicznym Kolędowaniu” w Strumieniu (2007 r.); w Spotkaniach Chórów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego „Cantate Domino” (2006, 2007 i 2008), corocznych nabożeństwach z okazji Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan. 1.09.2011 r. chór koncertował na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie dla prezydenta RP, pana Bronisława Komorowskiego, z okazji "Modlitwy o pokój".

Chór Kościelny dwukrotnie brał udział w koncercie "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" (2012 i 2013) w kościele Jezusowym w Cieszynie. Śpiewał także w nabożeństwie wielkopiątkowym z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego (23.03.2013 r.).

W swoim repertuarze, oprócz pieśni religijnych różnych epok, chór ma także pieśni i tańce ludowe Śląska Cieszyńskiego. W roku swego 80-lecia (2004) nagrał płytę CD pt. „Zaśpiewaj Panu”. Z okazji 300-lecia kościoła Jezusowego (2009) chór zaprosił wszystkie chóry cieszyńskiej parafii do nagrania wspólnej płyty CD zatytułowanej: „Niech zabrzmią pieśni chwały”. Obecnie chór liczy ok. 50 śpiewaków w wieku od 22 do ponad 80 lat. Od 1998 r. jego dyrygentem jest Joanna Sikora.

Swym śpiewem chórzyści pragną chwalić Pana Boga i wlewać w ludzkie serca wiarę, nadzieję i miłość.