Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z budową sieci cieplnych oraz węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych

Tryb zamówienia:       przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia:    22.03.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z budową w Cieszynie:

- sieci cieplnych przyłączy do budynków przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10,

- sieci cieplnych niskoparametrowych do budynków przy ul. Wyższa Brama 12, 14 i 18,

- węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10, ul. Chrobrego 13,

instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16, 18, pl. Kościelnym 4, 9, 10, ul. Chrobrego 13.

 Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitego zakończenia i rozliczenia całości robót tzn. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego ostatniego etapu robót – przewidywany termin: do dnia 15.08.2018 r..

Niniejsza strona internetowa zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Dokumenty te są również dostępne w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. Kościelnym 6 w Cieszynie.

 

Cała dokumentacja do pobrania w formie ZIP wielkość 1 813 747 bajtów