My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 2 kor 5,10

  1. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi „kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera” a wykład poprowadzi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.
  2. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 23 listopada, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie Paweł Mitręga 75-lecia śmierci.
  3. W przyszłą niedzielę 26 listopada odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

            -  w Kościele Jezusowym o godz. 8:00 nabożeństwo poranne i o godz. 10:00 główne połączone ze spow i Kom św.

Ponadto:

       - o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Ogrodzonej ze spow i Kom św.

       - o godz. 9:00 w Marklowicach.

       - o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie.

W Puńcowie ze spow i Kom. Św.

       - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30.

  1. Serdecznie zapraszamy na VIII Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet, które odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godz. 9:00 w sali konfirmacyjnej w budynku parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej. Serdecznie zapraszamy.
  2. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Cieszynie zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie Ochotniczych Hufców Pracy. W projekcie będzie możliwość udziału w darmowych kursach. Szczegóły w kancelarii parafialnej.
  3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy opłacili składki kościelne za bieżący rok. W przyszłym roku w naszej parafii odbędą się wybory proboszcza. Uprawnieni do głosowanie będą zborownicy z opłaconą składką kościelną za 2017r., bądź z tej składki zostaną zwolnieni. Listy wyborcze wysyłane są do Rady Diecezjalnej celem ich zatwierdzenia do końca styczna przyszłego roku. Nie znajdą się na tych listach zborownicy, którzy spóźnili się z wpłatą. Prosimy o więc o uiszczanie składek kościelnych jeszcze w tym roku.