Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

  1. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koła odwiedzinowego, które odbędzie się jutro o godz. 16:00 w Sali na parafii

 

  1. Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie serdecznie zaprasza na spotkanie klubowe w czwartek 11 stycznia o godz. 15:00. Tematem spotkania brzmi: Niepokorny Mazur Wojciech Kętrzyński (100-lecie śmierci).

 

  1. Serdecznie zapraszamy na Biblijne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w czwartek 11 stycznia o godz. 17:00 w sali na parafii.

 

  1. Młodzież Dojrzałą serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 13 stycznia o godz. 18:00

 

  1. Wyjazd na diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura odbędzie się w sobotę 13 stycznia o godz. 8:45 z placu kościelnego.

 

  1. W najbliższą niedzielę w 14 stycznia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

       - w Kościele Jezusowym nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:00 w Gumnach.

- o godz. 8:30 w Bażanowicach i Ogrodzonej.

- o godz. 9:00 w Marklowicach ze spow i Kom. Św.

- o godz. 10:00 w Hażlachu, Puńcowie i Zamarskach.

W Hażlachu ze spow i Kom. Św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

 

  1. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać styczniowy numer Informatora Parafialnego.