Panie, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja -  Ps 36,10

  1. Jeszcze dziś o godz. 16:00 w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, zapraszamy na ekumeniczne nabożeństwa do kościoła Marii i Magdaleny w Cieszynie w czasie którego śpiewać będzie Chór Kościelny z Cieszyna, a Słowem Bożym służył będzie ks. Janusz Sikora.
  2. Również w ramach Tygodnia Modlitwy zapraszamy na centralne ekumeniczne nabożeństwo, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 17:00 w kościele ewangelickim w Goleszowie. Kazanie wygłosi bp Roman Pindel, ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymsko-katolickiego.
  3. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi „Kazanie na górze w reflekcji Dietricha Bonhoeffera” a wykład poprowadzi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.
  4. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 25 listopada, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Poeta i podróżnik Teofil Lenartowicz (125 – lecie śmierci).
  5. W najbliższą niedzielę w 28 stycznia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym nabożeństwo poranne o godz. 8:00 i nabożeństwo główne o godz. 10:00 połączone ze spow. i Kom św.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

w Ogrodzonej ze spow i Kom. Św.

- o godz. 9:00 w Marklowicach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, i Puńcowie..

W Puńcowie ze spow i Kom. Św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. W sobotę 10 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie się w sali na Parafii (II piętro) o godz. 10:00. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2017r, oraz omówione plany działania na rok 2018. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zborowników zainteresowanych życiem naszej Parafii do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
  2. Członków Rady parafialnej informujemy, że kolejne zebranie odbędzie się we wtorek 28 stycznia o godz. 16:30 w sali na parafii. Zaproszenie można odebrać w kancelarii parafialnej lub na poczcie e-mail.
  3. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie zatrudni na stanowisko konserwatora do LOTE i Przedszkola
  4. (Gumna i Ogrodzona) Koło Pań odbędzie się w środę o godz. 16:30 w Ogrodzonej.