Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

  1. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: „Na co dzień z Jezusem - świadectwo wiary emerytowanej pastor Wandy Staniek koordynator pracy duchowej Diakoni Śląskiej w Republice Czeskiej”
  2. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 1 lutego, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Porządek kościelny Księcia Wacława III – 450 lecie wydania.
  3. W piątek 2 lutego w Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się nabożeństwo o godz. 17:00.
  4. Zapraszamy na Koło Pań do Marklowic, które odbędzie się w piątek 2 luty o godz. 15:30.
  5. W najbliższą niedzielę w 4 lutego odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

       - w Kościele Jezusowym o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Krasnej i Ogrodzonej.

- o godz. 9:00 w Marklowicach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy o złożenie ofiary na cele kościelne.

  1. W sobotę 10 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie się w sali na Parafii (II piętro) o godz. 10:00. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2017r, oraz omówione plany działania na rok 2018. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zborowników zainteresowanych życiem naszej Parafii do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
  2. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy opłacili składki kościelne. W kancelarii parafialnej wystawiona jest lista osób uprawnionych do głosowania w wyborach proboszcza. Uprawnieni do głosowania są zborownicy z opłaconą składką kościelną za 2017r., bądź z tej składki zostali zwolnieni. Rada Parafialna podjęła uchwałę, o wpisaniu na listę uprawnionych do głosowania osób miedzy 18, a 26 rokiem życia bez względu na opłaconą składkę kościelną.
  3. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.
  4. Dom Opieki w Dzięgielowie poszukuje opiekunek do pracy w domu opieki.