Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

 1. Spotkanie koła odwiedzinowego odbędzie się w poniedziałek o godz. 16:00 w sali na parafii.

 2. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: „Kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera” - wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk z cyklu Duchowy autorytet

 3. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 8 lutego, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Rechotrzy wiślańscy Paweł i Ferdynand Pustówkowie – 150 lecie urodzin ojca.

 4. W czwartek 8 lutego o godz. 17:00 odbędzie się kolejne Biblijne Spotkanie Kobiet, na które serdecznie zapraszamy.

 5. W sobotę 10 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie się w sali na Parafii (II piętro) o godz. 10:00. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2017r, oraz omówione plany działania na rok 2018. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zborowników zainteresowanych życiem naszej Parafii do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

 6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie zaprasza na koncert zatytułowany: „ W Rytmie Walca”, który odbędzie się w sobotę 10 lutego o godz. 17:00 w kościele w Goleszowie. Wykonawcami będą: Orkiestra Kameralna Artis pod batutą Jean-Clauda Hauptmanna, Olivia Ohl-Szulik oraz Piotr Sikora.

 7. W najbliższą niedzielę w 11 lutego odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

       - w Kościele Jezusowym o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:00 w Gumnach.

- o godz. 8:30 w Bażanowicach i Ogrodzonej.

- o godz. 9:00 w Marklowicach ze spow i Kom św.

- o godz. 10:00 w Hażlachu, Puńcowie i Zamarskach. W Hażlachu ze spow i Kom św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

 1. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

 2. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać lutowy numer Informatora Parafialnego

 3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na dzień otwarty dla dzieci idących do pierwszej klasy, który odbędzie się w piątek 16 lutego o godz. 16:00

 4. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.

 5. Dom Opieki w Dzięgielowie poszukuje opiekunek do pracy w domu opieki.

 6. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na cele kościelne. Za każdy złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”