Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy,  wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

  1. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: „Iść za Jezusem” – studium biblijne poprowadzi marek Cieślar.

  2. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 15 lutego, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Ideolog śląskiego regionalizmu dr Paweł Musioł –  75 lecie śmierci.

  3. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo pasyjne do Kościoła Jezusowego, które odbędzie się w piątek 16 lutego o godz. 17:00. Kazanie wygłosi ks. Łukasz Ostruszka z Wisły.

  4. W najbliższą niedzielę w 18 lutego odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

       - w Kościele Jezusowym o zwykłych porach niedzielnych. Nabożeństwo główne jest nabożeństwam rodzinnym.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Puńcowie. W Bażanowicach ze spow i Kom św.

- o godz. 9:00 w Marklowicach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Zamarskach.

W Gumnach i Zamarskach ze spow i Kom św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

  2. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać lutowy numer Informatora Parafialnego.

  3. W sobotę 24 lutego odbędzie się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów i Rodziców Konfirmantów w Bielsku. Dla konfirmantów program rozpoczyna się już dopołudnia. Wspólny wyjazd autobusem spod parafii o godz. 09.30. Rodziców zapraszamy do Bielska na godz. 14.30 do Auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. Zjazd zakończy się ok. godz. 17.30

  4. Informujemy, że półkolonie z językiem angielskim dla dzieci odbędą się w dniach od 16 do 22 lipca. Zgłoszenia przyjmowane będą po Wielkanocy.

  5. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na dzień otwarty dla dzieci idących do pierwszej klasy, który odbędzie się w piątek 16 lutego o godz. 16:00

  6. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.