Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1J 3,8

  1. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: „Iść za Jezusem” – studium biblijne poprowadzi Marek Cieślar.
  2. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 22 lutego, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Pionier szybownictwa i narciarstwa Leopold Tajner – 25 lecie śmierci.
  3. Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek o godz.17:00

          - w Kościele Jezusowym w Cieszynie w piątek o godz. 17:00.

Kazanie wygłosi ks. Marcin Markuzel z Bładnic.

  1. W sobotę 24 lutego odbędzie się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów i Rodziców Konfirmantów w Bielsku. Dla konfirmantów program rozpoczyna się już dopołudnia. Wspólny wyjazd autobusem spod parafii o godz. 09.30. Rodziców zapraszamy do Bielska na godz. 14.30 do Auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. Zjazd zakończy się ok. godz. 17.30
  2. W najbliższą niedzielę w 25 lutego odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

       - w Kościele Jezusowym o godz. 8:00 nabożeństwo poranne, a o godz. 10:00 nabożeństwo główne połączone ze spow i Kom. Św.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Zamarskach. W Ogrodzonej ze spow i Kom św.

- o godz. 9:00 w Marklowicach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie. W Puńcowie ze spow i Kom św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.
  2. Zaś spotykanie rodziców tegorocznych konfirmantów odbędzie się od dziś za dwa tygodnie w niedzielę 4 marca w kościele Jezusowym po nabożeństwie głównym.
  3. Informujemy, że półkolonie z językiem angielskim dla dzieci odbędą się w dniach od 16 do 22 lipca. Zgłoszenia przyjmowane będą po Wielkanocy.
  4. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.