Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał i oddał życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28

 1. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 22 marca, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: ks. Józef Nierostek – 75 lecie śmierci.
 2. Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek o godz.17:00

          - w Kościele Jezusowym w Cieszynie w piątek o godz. 17:00. Kazanie wygłosi ks. Waldemar Szajthauer z Wisły.

Wszystkie nabożeństwa połączone będą ze spow i Kom. Św.

 1. W najbliższą niedzielę w 25 marca odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

       - w Kościele Jezusowym o godz. 8:00 nabożeństwo poranne i o godz. 10:00 główne połącznie ze spow i kom św.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Ogrodzonej ze spow i Kom św. dla seniorów

- o godz. 9:00 w Marklowicach

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie.

W Hażlachu i Puńcowie ze spow i Kom. Św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

 1. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert pieśni pasyjnej, który rozpocznie się o godz. 17:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Wystąpią; Chór Kościelny, Chór Echo z Zebrzydowic, Wyższobramski Chór Kameralny, a na organach wystąpi Arkadiusz Popławski
 2. Serdecznie zapraszamy na Kolację Paschalną, wieczór przybliżający żydowską tradycję przeżywania święta paschy i jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Spotkanie poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy i odbędzie się w Folvarku Klimosz w Pogwizdowie. Kolacja odbędzie się we wtorek 27 marca o godz. 17.30. Koszt to 60zł od osoby. Zgłoszenia do 23 marca w kancelarii parafialnej w Cieszynie
 3. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.
 4. W niedziele 3 czerwca w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu złotej konfirmacji, czyli konfirmowanych w 1968r. A także konfirmantów obchodzących w tym roku jubileusz 60-leci i 70-lecia konfirmacji.
 5. W dniach 2 -11 sierpnia organizujemy obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich, bliższe informacje i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
 6. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła. W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego zwraca się z prośbą o zachęcenie podatników do składania deklaracji w formie elektronicznej. Zeznania w formie papierowej muszą być wprowadzone w całości do systemu bezpośrednio przy podatniku, co wiązać będzie się z wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.
 7. Rodziny chętne do przyjęcia lektorów z ameryki, którzy będą prowadzić obóz Day-Camp w naszej parafii proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.
 8. Poszukujemy również osoby do pomocy podczas pogrzebów w Cieszynie. (noszenie krzyża) Bliższe informacje w kancelarii parafialnej. Nadal szukamy
 9. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać marcowy Informator Parafialny.