Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15

 1. Zapraszamy na koncert pieśni pasyjnej, który rozpocznie się dziś o godz. 17:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Wystąpią: Chór Kościelny, Chór Echo z Zebrzydowic, Wyższobramski Chór Kameralny, a na organach wystąpi Arkadiusz Popławski
 2. Serdecznie zapraszamy na Kolację Paschalną, wieczór przybliżający żydowską tradycję przeżywania święta paschy i jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Spotkanie poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy i odbędzie się w Folvarku Klimosz w Pogwizdowie. Kolacja odbędzie się w najbliższy wtorek 27 marca o godz. 17.30. Koszt to 60zł od osoby. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dziś po nabożeństwie w zakrystii.
 3. W Wielki Czwartek 29 marca odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 9:00 oraz o godz. 17:00

- w Krasnej o godz. 16:00

- w Gumnach o godz. 17:00

Wszystkie te nabożeństwa połączone będą ze spow i Kom. św.

 1. W Wieki Piątek 30 marca odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 9:00 i 17:00 po których odbędzie się spow. i Kom. św.

- o godz. 16:00 w Bażanowicach, Hażlachu i Marklowicach.

- o godz. 17:00 w Ogrodzonej i Puńcowie i Zamarskach

- Wszystkie nabożeństwa w filiałach połączone będą ze spow. i Kom św.

 1. W pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych 1 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie:

- o godz. 5:00 nabożeństwo jutrzenne

- o godz. 9:00 nabożeństwo główne.

ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach.

- o godz. 9:00 w Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Puńcowie.

Na wszystkich nabożeństwach w Wielkanoc prosić będziemy o złożenie ofiary przeznaczonej na cele naszej parafii. Prosimy również o złożenie zebranej ofiary ze „Skarbonek Diakonijnych”

Szczegółowy plan nabożeństw na okres świąt zamieszczony jest w Informatorze Parafialnym bądź na stronie internetowej naszej parafii.

 1. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaprasza na Bezsenną Noc, która odbędzie się w sobotę 31 marca o godz. 22:00 w kościele ewangelickim w Ustroniu.
 2. W niedziele 3 czerwca w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu złotej konfirmacji, czyli konfirmowanych w 1968r. A także konfirmantów obchodzących w tym roku jubileusz 60 i 70-lecia konfirmacji.
 3. W dniach 2 -11 sierpnia organizujemy obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich, bliższe informacje i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
 4. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu dla Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1%, można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła. W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego zwraca się z prośbą o zachęcenie podatników do składania deklaracji w formie elektronicznej. Zeznania w formie papierowej muszą być wprowadzone w całości do systemu bezpośrednio przy podatniku, co wiązać będzie się z wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.
 5. Rodziny chętne do przyjęcia lektorów z ameryki, którzy będą prowadzić obóz Day-Camp w naszej parafii proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.
 6. Poszukujemy również osoby do pomocy podczas pogrzebów w Cieszynie (noszenie krzyża) Bliższe informacje w kancelarii parafialnej. Nadal szukamy kościelnego do Hażlacha.
 7. Informujemy, że Kancelaria Parafialna w Wielki Czwartek czynna będzie do godz. 12:00, a w Wielki Piątek zamknięta.