Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.  J 3,16

  1. W pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych 1 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie:

- o godz. 5:00 nabożeństwo jutrzenne

- o godz. 9:00 nabożeństwo główne.

ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach.

- o godz. 9:00 w Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Puńcowie.

Na wszystkich nabożeństwach w Wielkanoc prosić będziemy o złożenie ofiary przeznaczonej na cele naszej parafii. Prosimy również o złożenie zebranej ofiary ze „Skarbonek Diakonijnych”

Szczegółowy plan nabożeństw na okres świąt zamieszczony jest w Informatorze Parafialnym bądź na stronie internetowej naszej parafii.

Po Wielkanocy wprowadzamy zmiany w grafiku nabożeństw:

Cieszyn - w drugą niedzielę miesiąca nabożeństwo poranne połączone będzie ze spow i Kom. Św.

Gumna – wszystkie nabożeństwa o godz. 10:00

Hażlach – nabożeństwa w pierwszej połowie miesiąca (do 15-go) o 8:30, a w drugiej połowie o 10:00. Nabożeństwo ze spow i Kom św. w czwartą niedzielę.

Marklowice – w pierwszą i drugą niedzielę o godz. 10:00, a w pozostałe o 8:30

Puńców – wszystkie nabożeństwa o godz. 10:00

Zamarski - nabożeństwa w pierwszej połowie miesiąca (do 15-go) o 10:00, a w drugiej połowie o 8:30

Nabożeństwo ze spow i Kom św. w drugą niedzielę.

  1. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaprasza na Bezsenną Noc, która odbędzie się jutro o godz. 22:00 w kościele ewangelickim w Ustroniu.
  2. W związku z przyznaniem parafii dotacji na remont Kościoła Jezusowego serdecznie prosimy o składanie ofiar aby zapewnić wkład własny. Listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy.
  3. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać kwietniowy numer Wieści Wyższobramskich.