Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 18:00.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 5 kwietnia o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Dr. Franciszek Popiołek (150 lecie urodzin).

  3. Serdecznie zapraszamy na Biblijne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w czwartek 12 kwietnia o godz. 17:00 w sali na parafii.

  4. W przyszłą niedzielę 8 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 8:00 nabożeństwo poranne połączone ze spow i Kom. św. a o godz. 10:00 nabożeństwo główne.

Ponadto

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej.

W Marklowicach ze spow i Kom. Św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

W Zamarskach ze spow i Kom. Św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

Po Wielkanocy wprowadzamy zmiany w grafiku nabożeństw:

Cieszyn - w drugą niedzielę miesiąca nabożeństwo poranne połączone będzie ze spow i Kom. Św.

Gumna – wszystkie nabożeństwa o godz. 10:00

Hażlach – nabożeństwa w pierwszej połowie miesiąca (do 15-go) o 8:30, a w drugiej połowie o 10:00. Nabożeństwo ze spow i Kom św. w czwartą niedzielę.

Marklowice – w pierwszą i drugą niedzielę o godz. 10:00, a w pozostałe o 8:30

Puńców – wszystkie nabożeństwa o godz. 10:00

Zamarski - nabożeństwa w pierwszej połowie miesiąca (do 15-go) o 10:00, a w drugiej połowie o 8:30

Nabożeństwo ze spow i Kom św. w drugą niedzielę.

  1. W dniach 2 -11 sierpnia organizujemy obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich, bliższe informacje i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

  2. W związku z przyznaniem parafii dotacji na remont Kościoła Jezusowego serdecznie prosimy o składanie ofiar aby zapewnić wkład własny. Listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy.

  3. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać kwietniowy numer Wieści Wyższobramskich.