Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 1 P 1,3

  1. Kolejne spotkanie koła odwiedzinowego odbędzie się jutro o godz. 16:00

  2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk z cyklu Duchowy autorytet przewodników wiary.

  3. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 12 kwietnia o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Lucjan Rydel (100 lecie śmierci).

  4. Serdecznie zapraszamy na Biblijne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w czwartek 12 kwietnia o godz. 17:00 w sali na parafii.

  5. W przyszłą niedzielę 15 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

           - w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych. Nabożeństwo główne będzie nabożeństwem rodzinnym.

Ponadto

          - o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej.

             W Bażanowicach ze spow i Kom. Św.

         - o godz. 10:00 w Gumnach, Krasnej, Puńcowie i Zamarskach.

            W Gumnach i Krasnej ze spow i Kom. Św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. Nasza Parafia organizuje obóz z językiem angielskim Day Camp jak również młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich, bliższe informacje i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

  2. W związku z przyznaniem parafii dotacji na remont Kościoła Jezusowego serdecznie prosimy o składanie ofiar aby zapewnić wkład własny. (opisać plan remontów, zachęcić do wpłat) Listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy.

  3. Zachęcamy również do wpłat na Bratnią Pomoc im. G.Adolfa

  4. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.