Jam jest dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną.  I Ja daję im żywot wieczny. J 10,11.27-28

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 19 kwietnia o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Zofia Kossak-Szatkowska (50 lecie śmierci).

  3. W przyszłą niedzielę 22 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 8:00 nabożeństwo poranne. O godz. 10:00 w ramach nabożeństwa głównego odbędzie się 62 Wiosenny Zjazd Chórów, Zespołów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej. Serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę nie odbędzie się spow i Kom. Św.

Ponadto

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Ogrodzonej ze spow i Kom. Św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie.

W Hażlachu i Puńcowie ze spow i Kom. Św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców- Ewangelickich, które odbędzie się w sobotę 21 kwietnia o godz. 16:00 w sali na parafii.

  2. Nasza Parafia organizuje obóz z językiem angielskim Day Camp jak również młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich, bliższe informacje i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

  3. W związku z przyznaniem parafii dotacji na remont Kościoła Jezusowego serdecznie prosimy o składanie ofiar aby zapewnić wkład własny. (opisać plan remontów, zachęcić do wpłat) Listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy.

  4. Zachęcamy również do wpłat na Bratnią Pomoc im. G.Adolfa

  5. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.