Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. 1 J 5,4

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 27 września o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: historyk Ludwik Kubala (100- lecie śmierci)

  3. W czwartek 27 września o godz. 19:30 w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się koncert w ramach festiwalu Viva il. W koncercie usłyszymy utwory z Mszy Polskiej wg ks. Twardowskiego.

  4. W dniach od 4-7 października w Cieszynie odbędą się Dni Kultury Chrześcijańskiej. W Kościele Jezusowym w Cieszynie w ramach uroczystości zapraszamy na koncert Mieczysława Szcześniaka, który odbędzie się w sobotę 6 października o godz. 18:00.

  5. W przyszłą niedzielę 30 września w naszej parafii odprawione zostanie tylko jedno uroczyste nabożeństwo Żniwowe w Kościele Jezusowym o godz. 9:00. Zborowników, którzy mogą dostarczyć plony rolne na przybranie ołtarza prosimy o przyniesienie ich do kościoła w piątek do godz. 18:00 lub w sobotę do godz. 10:00. Członków Rady Parafialnej prosimy o przybycie i zebranie się przed kancelarią o godz. 8:45 celem wzięcia udziału we wspólnym przejściu do kościoła.

W czasie tego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na Domy Opieki naszego Kościoła. Za każdy złożony dar serdeczne Bóg zapłać!

Ponadto nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30.

  1. W związku z decyzją Rady Diecezjalnej ogłasza się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które wybierze proboszcza naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie w niedzielę 21 października o godz. 9:00. Nabożeństwa prezentujące kandydatów na stanowisko proboszcza odbędą się w niedzielę 7 i 14 października o godz. 9:00. Na stanowisko proboszcza zatwierdzone zostały kandydatury ks. Sławomira Sikory ze Szczecina ks. Marcina Brzuski z Świętochłowic. We wrześniowym informatorze można przeczytać wywiady z kandydatami, a już dziś zachęcamy do udziału w samych nabożeństwach i spotkaniu z księżmi jak również w samych wyborach .

  2. Chór Misyjny w niedziele 30 września organizuje wycieczkę do Gliwic. Posiadają jeszcze wolne miejsca i chętnych zapraszają do wspólnego wyjazdu. Zapraszamy również na kolejną próbę, która odbędzie się we wtorek 25 września o godz. 15:30 w sali w „Pajcie”

  3. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy chodników na cmentarzu w Cieszynie. Opiekunów, których groby znajdują się przy nowym chodniku informujemy, że istnieje możliwość, wybrukowania przed grobem. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.

  4. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty na remont kościoła. Wpłat można dokonywać na listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Istnieje również możliwość wpłat na konto bankowe celem odliczenia od podstawy podatku należnemu Urzędowi Skarbowemu. W treści przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła”.