Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 25 października o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: historyk reformacji Prof. Oskar Bartel (125-rocznica urodzin).

  3. W związku z decyzją Rady Diecezjalnej ogłasza się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które wybierze proboszcza naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie w niedzielę 21 października o godz. 9:00. W związku z tym w przyszłą niedziele w całej naszej parafii zostanie odprawione tylko jedno nabożeństwo, które poprowadzi Bp. naszej diecezji ks. Adrian Korczago.

  4. Na stanowisko proboszcza zatwierdzone zostały kandydatury ks. Sławomira Sikory ze Szczecina ks. Marcina Brzóski z Świętochłowic. W kancelarii parafialnej wystawiona jest lista osób uprawnionych do głosowania. Każdy parafianin może sprawdzić czy znajduję się wśród osób uprawnionych do oddania głosów w wyborach. Prosimy o zebrania ze sobą długopisów.

  5. W tym roku obchodzić będziemy uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości. W związku z tym zapraszamy do wzięcia udziały w manifestacji, która odbędzie się w sobotę 20 października na cieszyńskim rynku. Rozpoczniemy o godz. 17:00 od wykonania zbiorowego zdjęcia, które będzie nawiązywało do zdjęcia z wiecu w 1918r. Opuszczając rynek każdy uczestnik będzie mógł je otrzymać wraz z certyfikatem uczestnictwa. Spotkajmy się na cieszyńskim rynku po sty latach, my nowe pokolenie tej ziemi ponownie manifestując przywiązanie do naszej Ojczyzny.

  6. Zapraszamy również na centralne nabożeństwo dziękczynne z okazji jubileuszu 100 lat odzyskania niepodległości. Uroczystości odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie w niedziele 28 października o godz. 17:00. Kazanie wygłosi biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Nabożeństwo połączone będzie z koncertem Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższobramskiego Chóru Kameralnego. (Zachęcić)

  7. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty na remont kościoła. Wpłat można dokonywać na listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Istnieje również możliwość wpłat na konto bankowe celem odliczenia od podstawy podatku należnemu Urzędowi Skarbowemu. W treści przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła”.

  8. Nasza parafia w ramach projekty transgranicznego organizuje wyjazd do parafii partnerskiej w Dolnym Kubinie na Słowacji. Wycieczka odbędzie się w sobotę 27 października. Zgłoszenia przyjmowane w kancelarii parafialnej, a dziś w zakrystii po nabożeństwie.

  9. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać październikowy numer Wieści Wyższobramskich.