Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21

  1. Dziś po nabożeństwie głównym odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które wybierze proboszcza naszej parafii. Zachęcamy do pozostania i udziału w zgromadzeniu.

  2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00.

  3. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 25 października o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: historyk reformacji Prof. Oskar Bartel (125-rocznica urodzin).

  4. W przyszłą niedzielę 28 października odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 9:00 (uwaga zmiana z zapisem w IP)

Ponadto

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Ogrodzonej połączone ze spow i Kom. Św.

 - o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie.

W Hażlachu i Puńcowie połączone ze spow i Kom św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. Zapraszamy również na centralne nabożeństwo dziękczynne z okazji jubileuszu 100 lat odzyskania niepodległości. Uroczystość odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie w niedziele 28 października o godz. 17:00. Kazanie wygłosi biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Nabożeństwo połączone będzie z koncertem Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższobramskiego Chóru Kameralnego. (Zachęcić)

  2. Już dziś zapraszamy na nabożeństwa reformacyjne, które w naszej parafii odprawione zostaną:

      - w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17:00

Ponadto w Bażanowicach, Gumnach, Hażlachu, Marklowicach, Ogrodzonej, Puńcowie i Zamarskach. Wszystkie to nabożeństwa rozpoczną się o godz. 17:00.          

  1. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty na remont kościoła. Dalszych wpłat można dokonywać na listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Istnieje również możliwość wpłat na konto bankowe celem odliczenia od podstawy podatku należnemu Urzędowi Skarbowemu. W treści przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła”.