U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Ps 130, 4

  1. Jeszcze dziś zapraszamy do Kościoła Jezusowego na godz. 17:00 na centralne nabożeństwo dziękczynne z okazji jubileuszu 100 lat odzyskania niepodległości. Kazanie wygłosi biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Nabożeństwo połączone będzie z koncertem Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższobramskiego Chóru Kameralnego. (Zachęcić)

  2. W środę w Pamiątkę Reformacji zapraszamy na nabożeństwa, które w naszej parafii odprawione zostaną:

      - w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17:00

Ponadto w Bażanowicach, Gumnach, Hażlachu, Marklowicach, Ogrodzonej, Puńcowie i Zamarskach. Wszystkie te nabożeństwa rozpoczną się o godz. 17:00.

W święto reformacji kancelaria parafialna będzie nieczynna.

  1. Również w środę w Kościele w Goleszowie o godz. 20:30 odbędzie się Noc z Lutrem. „Noc z Lutrem” to otwarta impreza organizowana każdego roku 31 października w Święto Reformacji. Zaproszenie do udziału w niej skierowane jest do osób młodych i „młodych duchem”.

  2. W czwartek w Pamiątkę Umarłych zapraszamy na nabożeństwo w kaplicy na cmentarzu przy ul. Bielskiej, które rozpocznie się o godz. 14:00.

  3. W przyszłą niedzielę 4 listopada odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Krasnej, Marklowicach i Ogrodzonej.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

W Hażlachu i Puńcowie połączone ze spow i Kom św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

  1. Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosić będziemy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na cele naszej parafii.

  2. Młodzież dojrzałą zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 3 listopada o godz. 18:00 w sali na parafii.

  3. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty na remont kościoła. Dalszych wpłat można dokonywać na listy ofiar wystawione są w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów. Istnieje również możliwość wpłat na konto bankowe celem odliczenia od podstawy podatku należnemu Urzędowi Skarbowemu. W treści przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła”.