Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8 ,14

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Jezus jako Arcykapłan - wykład Marka Cieślara w oparciu o 7 rozdział Listu do Hebrajczyków

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 10 stycznia o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: Stanisław Wyspiański (150-lecie urodzin).

  3. W najbliższą niedzielę 20 stycznia odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym o zwykłych porach niedzielnych, nabożeństwo główne będzie nabożeństwem rodzinnym

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Bażanowicach ze spow i Kom św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Puńcowie.

W Gumnach i Hażlachu ze spow i Kom św.

  1. Już dziś serdecznie zapraszamy na ekumeniczne nabożeństwo, które odbędzie się 21 stycznia w Kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie o godz. 17.00. Kazanie wygłosi ks. Waldemar Szajthauer z Wisły.

  2. W kancelarii parafialnej wystawione są listy ofiar na ogrzewanie i oświetlenia naszych kościołów. Prosimy również o składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych w tsunami w Indonezji.

  3. Informujemy, że półkolonie dla dzieci z językiem angielskim Day Camp odbędą się w dniach od 22 do 28 lipca. Zapisy po Wielkanocy.

  4. Składamy serdeczne podziękowania osobom, które pomagały w przewiezieniu książek do biblioteki. Zostały one zdeponowane w kościele, ale teraz trzeba je wynieść na 2 pietro do biblioteki. Mamy około 80 kartonów. Prosimy o pomoc po nabożeństwie.