Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

  1. Panie z Koła Odwiedzinowego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w jutro o godz. 16:00. Zaś Panie z Koła Pań w Marklowicach zapraszamy na piątek 8 lutego o godz. 15:30

  2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Obraz zboru w Listach do Tymoteusza cz.2. Wykład biblijny misjonarza MED. John`a Abramovich`a.

  3. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 7 lutego o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: dr Barbara Poloczkowa, etnograf Ziemi Cieszyńskiej (25-lecie śmierci).

  4. W najbliższą sobotę 9 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne. Zgromadzenie odbędzie się w sali na Parafii (II piętro) o godz. 10:00. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2018r, oraz omówione plany działania na rok 2019. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zborowników zainteresowanych życiem naszej Parafii do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

  5. W najbliższą niedzielę 3 lutego odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 8:00 nabożeństwo poranne połączone ze spow i Kom. św. oraz nabożeństwo główne o godz. 10:00

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej.

W Marklowicach ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

W Zamarskach ze spow i Kom. św.

  1. Już dziś informujemy, że w niedzielę 24 lutego w całej naszej parafii zostanie odprawione tylko jedno nabożeństwo w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 10:00. W czasie tego nabożeństwa chcemy podziękować ks. Januszowi Sikorze oraz ks. Dariuszowi Madzi za służbę w naszej parafii. W niedzielę 3 marca odprawione zostanie również jedno uroczyste nabożeństwo o godz. 15:00 na którym wprowadzony w urząd proboszcza ks. Marcin Brzóska. W tą niedzielę nabożeństwa dopołudniowe zarówno w Kościele Jezusowym jak i filiałach zostają odwołane. Już dziś na te uroczystości zapraszamy.

  2. Młodzież zapraszamy na Megaspotkanie połączone z rozpoczęciem  Zimowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Jest ono adresowane nie tylko do uczestników olimpiady, ale zgodnie z zapowiedzią chcemy je potraktować jako diecezjalne spotkanie naszej młodzieży. Spotkanie odbędzie się w Wiśle Jaworniku w piątek 8 lutego o 17.00. Słowem podzieli się ks. Tymoteusz Bujok, a w śpiewie poprowadzi zespół SDG z Ustronia. Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na ognisko.

  3. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

  4. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać lutowy numer Wieści Wyższobramskich.

  5. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary przeznaczonej na Fundusz Stypendialny. Za każdy złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”