Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Przez krzyż i zmartwychwstanie z perspektywy duchowości Dietricha Bonhoeffera - wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 14 lutego o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: Jan Bogumił Hoff, odkrywca Wisły (125-lecie śmierci).

  3. W najbliższą niedzielę 17 lutego odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych. Z uwagi na ferie zimowe nabożeństwo o godz. 10:00 nabożeństwo główne nie będzie nabożeństwem rodzinnym.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Bażanowicach ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Puńcowie.

W Gumnach i krasnej ze spow i Kom. św.

            - o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim

  1. Już dziś informujemy, że w niedzielę 24 lutego w całej naszej parafii zostanie odprawione tylko jedno nabożeństwo w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 10:00. W czasie tego nabożeństwa chcemy podziękować ks. Januszowi Sikorze oraz ks. Dariuszowi Madzi za służbę w naszej parafii. W niedzielę 3 marca odprawione zostanie również jedno uroczyste nabożeństwo o godz. 15:00 na którym wprowadzony w urząd proboszcza ks. Marcin Brzóska. W tą niedzielę nabożeństwa dopołudniowe zarówno w Kościele Jezusowym jak i filiałach zostają odwołane. Już dziś na te uroczystości zapraszamy.

  2. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.