Dziś,  jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Jak rozumieć słowa Jezusa „Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe” – wykład Pani Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 28 lutego o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: Poeta Kazimierz Wierzyński (50 – lecie śmierci).

  3. Serdecznie zapraszamy na spotkanie: „ Kościół Ewangelicki w Indiach” Tamilski Ewangelicko-Luterański Kościół w południowych Indiach – wczoraj i dziś. Spotkanie odbędzie się w sobotę 2 marca o godz. 10:00 w sali konfirmacyjnej na parafii. W informatorze parafialnym podano błędną datę tego spotkania. (Zachęcić)

  4. W najbliższą niedzielę 3 marca odprawione w całej naszej parafii odprawione zostanie również jedno uroczyste nabożeństwo o godz. 15:00 na którym wprowadzony w urząd proboszcza ks. Marcin Brzóska. W tą niedzielę nabożeństwa dopołudniowe zarówno w Kościele Jezusowym jak i filiałach zostają odwołane. Już dziś na te uroczystości zapraszamy.

  5. Już dziś zapraszamy na Światowy Dzień Modlitwy, który odbędzie się w piątek 1 marca o godz. 17:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie. W tym roku program ekumenicznego nabożeństwa przygotowały chrześcijanki ze Słowenii. Kazanie wygłosi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie do sali na parafii.

  6. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

  7. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że została uruchomiona usługa e-Pit. Płatnicy nie muszą składać żadnego wniosku, ani przynosić dokumentów do Urzędu Skarbowego. W wygenerowanych zeznaniach znajdą się informacje z ubiegłorocznych zeznań w tym ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (1% OOP). Zeznania w systemie można internetowo zmodyfikować, zatwierdzić lub odrzucić. Bliższe informacje w gablotce parafialnej.

  8. Jak co roku zachęcamy do przekazania do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu do Organizacji Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły” 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.