Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

  1. Panie z Koła Odwiedzinowego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się jutro o godz. 16:00 w sali na parafii. Zaś panie z Koła Pań w Marklowicach zapraszamy w piątek 8 marca o godz. 15:30.

  2. W środę 6 marca w Dzień Pokuty i Modlitwy odprawione zostanie nabożeństwo w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17:00, na które serdecznie zapraszamy.

  3. W związku z tym nabożeństwem środowe spotkanie „Wieczory z Biblią” zostało odwołane.

  4. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 7 marca o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: Henryk Jasiczek (100-lecie urodzin).

  5. Młodzież dojrzałą zapraszamy na spotkanie w sobotę 9 marca o godz. 18:00 w sali na parafii

  6. W najbliższą niedzielę 10 marca odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych. Po nabożeństwi głównym odbędzie się spotkanie rodziców tegorocznych konfirmantów.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej.

W Marklowicach ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

W Zamarskach ze spow i Kom. św.

            - o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim

  1. W przyszłą niedzielę na wszystkich nabożeństwach prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczoną na Diakonie Polską.

  2. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

  3. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Organizację Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły”. 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.