Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8

 1. Dziś po nabożeństwie głównym odbędzie się spotkanie rodziców tegorocznych konfirmantów.

 2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Przez krzyż i zmartwychwastanie z perspektywy duchowości Dietricha Bonhoeffera – cz. 2. Wykład Biblijny poprowadzi d. Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

 3. Zapraszamy na Biblijne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w czwartek 14 marca o godz. 17:00 w sali na parafii.

 4. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 14 marca o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: August Cieszkowski (125-lecie urodzin).

 5. W najbliższą niedzielę 17 marca odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych. Nabożeństwo główne będzie nabożeństwem rodzinnym.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach

W Bażanowicach ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Puńcowie.

W Gumnach i Krasnej ze spow i Kom. św.

            - o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim

 1. Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje Wiosenną Konferencję Kobiet w Kościele Eben Ezer w Dzięgielowie, która odbędzie się 16 marca 2019 roku w godz. 10:00 – 13:30. Konferencje te od wielu lat zgromadzają kobiety by zachęcać, inspirować, dać przestrzeń do rozmów i dzielenia się swoją wiarą. Tematem tegorocznej wiosennej konferencji jest " odpoczywać w Bogu". W tym temacie wykłady poprowadzą ks. Marcin Podżorski i lekarz Barbara Szczuka. Serdecznie zapraszamy.

 2. Jak co roku w okresie pasyjnym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim trwa akcja „Skarbonka Diakonijna”. Przy wyjściu z kościoła oraz u katechetów można otrzymać skarbonki na tą akcję, a zborowników o dary pieniężne na ten cel.

 3. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

 4. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Organizację Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły”. 1% procent można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.

 5. Prezbiterom przypominamy, że w sobotę 16 marca w Wiśle Jaworniku od godz. 10:00 odbywają się rekolekcje parafialne.

 6. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczoną na Diakonie Polską. Za każdy złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”