Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł Rz 5,8

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Spotkanie poprowadzą Łucja i Jan Macurowie.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: ks. Jana Zachariasza Unickiego (125-lecie urodzin).

  3. Finalistów konkursu Sola Scriptura informujemy, że w najbliższą sobotę o godz. 8:30 z placu kościelnego w Cieszynie wyjeżdża autokar. Przy tej okazji przypominamy rodzicom o konieczności podpisanie zgody na wyjazd. Druki można otrzymać u katechety.

  4. Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek o godz.17:00

            - w Cieszynie w piątek o godz. 17:00

  1. W najbliższą niedzielę 24 marca odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Cieszynie nabożeństwo poranne o godz. 8:00 i nabożeństwo główne o godz. 10:00 połączone ze spow i Kom. św.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach

W Bażanowicach ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie.

W Hażlachu i Puńcowie ze spow i Kom. św.

            - o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim

  1. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

  2. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Organizację Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły”. 1% można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.