Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62

  1. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Jak rozumieć i jak wprowadzać w czyn biblijne wezwanie „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni” – wykład poprowadzi Pani Ilona Hajewska.

  2. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 28 marca o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: Józefa Mehoffera (150-lecie urodzin).

  3. Od czwartku 28 marca do soboty 30 marca odbywać się będzie ewangelizacja ProChrist. Codzienne transmisje można oglądać w serwisie YouTube o godz. 19:00. Głównym miejscem spotkań będzie Bielskie Centrum Kultury W piątek 29 marca młodzież zapraszamy na wyjazd do Bielska z placu kościelnego o godz. 16:00.

  4. Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek o godz.17:00

            - w Cieszynie w piątek o godz. 17:00

     Wszystkie nabożeństwa połączone będą ze spow i Kom św.

  1. W najbliższą niedzielę 31 marca odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

W Ogrodzonej ze spow i Kom. św. dla seniorów

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie.

W Hażlachu ze spow i Kom. św. dla seniorów

            - o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim.

 6.    Pasyjne dni skupienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Cieszynie odbędą się w dniach od 1 do 3 kwietnia w sali na parafii. O godz. 9:30 dla klas 1-3, godz. 11:00 klasy 4-6, a o godz. 12:30 klasy 7 i 8 oraz 3 gimnazjum.  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędą się w czwartek 11 kwietnia o godz. 9:00 również w sali na parafii. Obecność obowiązkowa.7.    We wtorek 16 kwietnia zapraszamy na Kolację Paschalną, wieczór przybliżający żydowską tradycję przeżywania święta paschy i jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie, które poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy. Spotkanie odbędzie się w Kasztanowym Dworze o godz. 17.30. Koszt uczestnictwa to 65 zł od osoby. Zaproszenia do 11 kwietnia w kancelarii parafialnej.

  1. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

  2. Członków Rady Parafialnej informujemy, że kolejne zebranie odbędzie się we wtorek 26 marca o godz. 16:30.

  3. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Organizację Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie jako organizacja zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły”. 1% można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.