Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,21

1.    Pasyjne dni skupienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Cieszynie odbędą się w dniach od 1 do 3 kwietnia w sali na parafii. O godz. 9:30 dla klas 1-3, godz. 11:00 klasy 4-6, a o godz. 12:30 klasy 7 i 8 oraz 3 gimnazjum.  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędą się w czwartek 11 kwietnia o godz. 9:00 również w sali na parafii. Obecność obowiązkowa.

2.    Panie z koła odwiedzinowego zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 16:00 w sali na parafii, zaś panie z Koła Pań w Marklowicach zapraszamy w piątek 5 kwietnia o godz. 16:30.

3.    Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – wykład poprowadzi misjonarz Joh`n Abramovich.

4. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 4 marca o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: ks. dr Józef Pindór (100-lecie śmierci).

5. Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek o godz.17:00

            - w Cieszynie w piątek o godz. 17:00

     Wszystkie nabożeństwa połączone będą ze spow i Kom św.

6. W najbliższą niedzielę 7 kwietnia odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Krasnej, Marklowicach i Ogrodzonej.

W Marklowicach ze spow i Kom. św. dla seniorów

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

            - o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim.

7.  Na wszystkich nabożeństwach w przyszłą niedzielę prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na cele naszej parafii.

8.  Już dziś zapraszamy na koncerty do Kościoła Jezusowego. Pierwszy odbędzie się w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 17:00. Będzie to Ekumeniczny Koncert Pasyjny, w którym wystąpią Chóry naszej parafii oraz Chór LUTNIA Parafii św. Marii Magdaleny. Drugi koncert odbędzie się w Wielką Środę o godz. 18:00 w czasie którego wystąpi Orkiestra Uniwersytetu w Ulm pod Dyrygenturą Burgharda Wolfa. Na oba koncerty wstęp wolny. Prosić będziemy o złożenie ofiary na remont kościoła.

9. We wtorek 16 kwietnia zapraszamy na Kolację Paschalną, wieczór przybliżający żydowską tradycję przeżywania święta paschy i jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie, które poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy. Spotkanie odbędzie się w Kasztanowym Dworze o godz. 17.30. Koszt uczestnictwa to 65 zł od osoby. Zaproszenia do 11 kwietnia w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów.

10. W kancelarii Parafialnej przyjmowane są ubrania konfirmacyjne, które można odsprzedać lub przekazać tegorocznym konfirmantom.

11. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Organizację Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły”. 1% można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.

12. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać kwietniowy numer Wieści Wyższobramskich.

13. Oddział PCK w Cieszynie zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, którym dobro drugiego człowieka leży na sercu, zapraszając na  XIX akcję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”. Oddać krew i zarejestrować się do banku dawców  szpiku kostnego będzie można 2 kwietnia 2019 r. (we wtorek) w  godzinach od 900 do 1530 na Rynku w Cieszynie. Podczas akcji od 10:00 do 13.00 będą wydawane Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a od 9.00 do 16.00 odbędzie się bezpłatne znakowanie identyfikacyjne rowerów syntetycznym DNA.