Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28

1. Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek o godz.17:00

            - w Cieszynie w piątek o godz. 17:00

     Wszystkie nabożeństwa połączone będą ze spow i Kom św.

2. W najbliższą niedzielę 14 kwietnia odprawione zostaną nabożeństwa:

- w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

Nabożeństwa te połączone będą ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:30 w Szpitalu Śląskim.

3.    Również w przyszłą niedziele w Kościele Jezusowym o godz. 17:00 odbędzie się Ekumeniczny Koncert Pasyjny, w którym wystąpią Chóry naszej parafii oraz Chór LUTNIA Parafii św. Marii Magdaleny.

4.    Kolejny koncert odbędzie się w Wielką Środę o godz. 18:00 w czasie którego wystąpi Orkiestra Uniwersytetu w Ulm pod Dyrygenturą Burgharda Wolfa. Na oba koncerty wstęp wolny. Prosić będziemy o złożenie ofiary na remont kościoła.

5. Zapraszamy również na IX Ekumeniczne Spotkanie z Pieśnią Wielkanocną, które odbędzie się w Kościele Rzymsko-Katolickim w Zebrzydowicach w sobotę 13 kwietnia o godz. 18:00. W czasie tego koncertu wystąpią Chór z Bażanowic, Cieszyna oraz Wyższobramski Chór Kameralny.

6. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Temat spotkania brzmi: Przez krzyż i zmartwychwstanie z perspektywy duchowości Dietricha Bonhoeffera– wykład poprowadzi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

7. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 11 kwietnia o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie postać: Pisarz i eseista Gustaw Herling-Grudziński (100-lecie urodzin).

8. Zapraszamy na Biblijne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w czwartek 11 kwietnia o godz. 17:00 w sali na Parafii.

9. We wtorek 16 kwietnia zapraszamy na Kolację Paschalną, wieczór przybliżający żydowską tradycję przeżywania święta paschy i jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie, które poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy. Spotkanie odbędzie się w Kasztanowym Dworze o godz. 17.30. Koszt uczestnictwa to 65 zł od osoby. Zaproszenia do 11 kwietnia w kancelarii parafialnej, a w filiałach u prezbiterów.

10. Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z sumy podatku należnego Urzędowi Skarbowemu na Organizację Pożytku Publicznego. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie zwraca się z taką prośbą. W deklaracji proszą o dopisanie „na rozbudowę szkoły”. 1% można również przekazać na cele Diakonii naszego kościoła.

11. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać kwietniowy numer Wieści Wyższobramskich.

12. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na cele naszej parafii. Za każdy złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać: