Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15

1. W Wielki Czwartek 18 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17:00

- w Krasnej o godz. 16:00

- w Gumnach o godz. 17:00

Wszystkie te nabożeństwa połączone będą ze spow i Kom. św.

2. W Wieki Piątek 19 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 9:00 i 17:00

- o godz. 16:00 w Bażanowicach, Hażlachu i Marklowicach.

- o godz. 17:00 w Ogrodzonej, Puńcowie i Zamarskach

- Wszystkie nabożeństwa połączone będą ze spow. i Kom św.

3. W pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych 21 kwietnia odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie:

- o godz. 5:00 nabożeństwo jutrzenne

- o godz. 9:00 nabożeństwo główne.

ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach.

- o godz. 9:00 w Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Puńcowie.

Na wszystkich nabożeństwach w Wielkanoc prosić będziemy o złożenie ofiary przeznaczonej na cele naszej parafii. W Wielkanoc prosimy również o złożenie zebranej ofiary ze „Skarbonek Diakonijnych”

Szczegółowy plan nabożeństw na okres świąt zamieszczony jest w Informatorze Parafialnym bądź na stronie internetowej naszej parafii.

4.    (Cieszyn) W Cieszynie w czasie nabożeństwa Wielkanocnego nie będzie szkółki niedzielnej. Zapraszamy wszystkie dzieci na świąteczne nabożeństwo. Wielkanocna szkółka niedzielna odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny o godz.  9:00.

5.    Jeszcze dziś w Kościele Jezusowym o godz. 17:00 odbędzie się Ekumeniczny Koncert Pasyjny, w którym wystąpią Chóry naszej parafii oraz Chór LUTNIA Parafii św. Marii Magdaleny.

6.    We wtorek 16 kwietnia zapraszamy na Kolację Paschalną, wieczór przybliżający żydowską tradycję przeżywania święta paschy i jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie, które poprowadzi pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy. Spotkanie odbędzie się w Kasztanowym Dworze o godz. 17.30. Koszt uczestnictwa to 65 zł od osoby. Zaproszenia można nabyć dziś po nabożeństwie w zakrystii i jutro do godz. 10:00 w kancelarii parafialnej.

7.    Kolejny koncert odbędzie się w Wielką Środę o godz. 18:00 w czasie którego wystąpi Orkiestra Uniwersytetu w Ulm pod Dyrygenturą Burgharda Wolfa. Na oba koncerty wstęp wolny. Prosić będziemy o złożenie ofiary na remont kościoła.

8. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaprasza na Bezsenną Noc, która odbędzie się w sobotę 20 kwietnia o godz. 20:00 w kościele ewangelickim w Drogomyślu.

9. Rodziny chętne do przyjęcia lektorów z Ameryki, którzy będą prowadzić obóz Day-Camp w naszej parafii proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

10. Informujemy, że Kancelaria Parafialna w Wielki Czwartek czynna będzie do godz. 12:00, a w Wielki Piątek zamknięta