Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.  J 10,11.27-28

 1. W przyszłą niedzielę 12 maja odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne o godz. 9:00 połączone z sakramentem ołtarza. Prezbiterów prosimy o zbiórkę na placu kościelnym o godz. 8:45. W czasie tego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu.

         - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

 1. Od dziś za dwa tygodnie w niedzielę 19 majaw kościele w Puńcowie obchodzić będziemy kolejną Pamiątkę Poświęcenia i Założenia Kościoła Jana Chrzciciela. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00, a kazanie wygłosi ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.

 2. Spotkanie koła odwiedzinowego odbędzie się w poniedziałek 6 maja o godz. 16:00 w sali na parafii. Koło Pań w Marklowicach odbędzie się w piątek 10 maja o godz. 16:30.

 3. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 9 maja o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Dramaturg Cieszyński Karol Berger (125-lecie śmierci)

 4. Młodzież dojrzałą zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 11 maja o godz. 18:00 w sali na parafii.

 5. W niedzielę 9 czerwca w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu złotej konfirmacji, czyli konfirmowanych w 1969r. A także konfirmantów obchodzących w tym roku jubileusz 60 i 70-lecia konfirmacji. Więcej informacji w IP.

 6. Nasza Parafia w dniach 22-28 lipca organizuje obóz z językiem angielskim Day Camp. Karty zgłoszeniowe można otrzymać w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej. Rodziny chętne do przyjęcia lektorów z Ameryki, proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

 7. W kancelarii Parafialnej oraz u prezbiterów wystawione są listy na Bratnia Pomoc im. G. Adolfa. Serdecznie zachęcamy do wpłat na ten cel.

 8. Konfirmantów i ich rodziców informujemy, że próby przed konfirmacją odbędą się w poniedziałek 6 maja i piątek 10 maja o godz. 16:00 oraz w sobotę 11 maja o godz. 9:00. Zaś rodziców tegorocznych konfirmantów prosimy o pomoc przy sprzątaniu kościoła, które planujemy na wtorek 7 maja od. godz. 8:00.

 9. Członkom Rady Parafialnej przypominamy o kolejnym zebraniu, które odbędzie się we wtorek 7 maja o godz. 17:00 w Bażanowicach.

 10. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać majowy numer Wieści Wyższobramskich.