Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

 1. Jutro w drugim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym w Cieszynie oraz w Bażanowicach, Hażlachu, Ogrodzonej i Zamarskach. Wszystkie rozpoczną się o godz. 17.00

 1. W przyszłą niedzielę odprawione zostaną następujące nabożeństwa

      - w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach i Ogrodzonej.

W Bażanowicach połączone ze spow i Kom. św.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Krasnej, i Puńcowie.

W Gumnach i Krasnej ze spow i Kom. św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

 1. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na Pamiątkę Założenia Kościoła w Zamarskach .Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00, a kazanie wygłosi ks. Marek Twardzik z Cisownicy.

 2. Parafia Ewangelicka w Skoczowie serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo z okazji 156 Pamiątki Założenia i Poświęcenia Kościoła Św. Trójcy w Skoczowie , które odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2019 r. o godz. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie bp Waldemar Pytel. Po nabożeństwie zapraszamy na piknik parafialny.

 3. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00. Wieczór pieśni, modlitwy i świadectw.

 4. PTE zaprasza na spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 13 czerwca o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: Marek Hłasko – 50 lecie urodzin.

 5. Już dziś serdecznie zapraszamy na 11 Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet, które odbędzie się w sobotę 15 czerwca o godz. 9:00 w sali na parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 6. Parafia w Wiśle Czarnem zaprasza na Sztafetę Rowerową 24 godziny wokół jeziora Czernańskiego w dniach 14-15 czerwca. Chcemy zorganizować drużynę z naszej parafii. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej do 3 czerwca.

 7. Prenumeratorów Zwiastuna prosimy o wpłaty prenumeraty za 2 półrocze.

 8. W dniach 13, 14 i 17 czerwca, w godzinach 16.00-18.00 odbędą się w kancelarii parafialnej zapisy na naukę konfirmacyjną uczniów kończących w tym roku VII klasę szkoły podstawowej, a więc z rocznika urodzenia 2005 oraz w przypadku tych, którzy rozpoczęli edukację w szkole w wieku 6 lat, z rocznika 2006. W celu zapisania, prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przy zapisie konfirmant powinien posiadać zaświadczenie od swojego katechety o uczęszczaniu na lekcje religii wraz z oceną za kończący się rok szkolny. Jeżeli konfirmant był chrzczony poza parafią w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie odpisu aktu chrztu z parafii, w której był chrzczony. Jeżeli konfirmant nie jest członkiem parafii w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie pisemnej zgody proboszcza parafii, do której należy na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Dla osób, które z powodów losowych nie mogą dokonać zapisu w terminie czerwcowym, wyznaczony zostanie dodatkowy termin we wrześniu.

 9. Jak co roku w okresie letnim (od czerwca) Kościół Jezusowy otwarty jest dla zwiedzających. Codziennie w godz. 10:00 – 15:00. W związku z tym potrzebni są wolontariusze do pełnienia dyżurów w kościele. Lista wystawiona jest w zakrystii po nabożeństwie, a w ciągu tygodnia w kancelarii. Zachęcić.

 10. Członkom Rady Parafialnej przypominamy o spotkaniu Rady Parafialnej, które odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 17:00

 11. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać czerwcowy numer informatora parafialnego.