Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

1. W ubiegłą niedzielę w:

-  Cieszynie zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: 3845 zł

-  Bażanowicach zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: 671 zł

-  Gumnach zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: 312,50 zł

-  Hażlachu  zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: 552,70 zł

-  Krasnej zebrano kolektę i ofiarę w wysokości:  ………. zł

-  Marklowicach zebrano kolektę i ofiarę w wysokości:  398 zł

-  Ogrodzonej zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: 333 zł

-  Puńcowie zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: 506 zł

-  Zamarskach zebrano kolektę i ofiarę w wysokości 846 zł

2. W przyszłą niedzielę odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

            - w Kościele Jezusowym o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

- o godz. 8:30 w Bażanowicach ze spow i Kom. św., Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

- o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Puńcowie. W Gumnach i Krasnej ze spow i Kom. św.

- nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

3. Zapraszamy na czwarty (ostatni) z cyklów koncertów Wyższobramskich, który odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 20:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Na organach w recitalu mistrzowskim wystąpi Klaus Peschik ze Schwabach. W czasie koncertu tradycyjnie zbierzemy zbierzemy ofiarę, która przeznaczona zastanie na remont Kościoła Jezusowego. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakatach.

4. Serdecznie zapraszamy na Pamiątkę Założenia Kościoła w Goleszowie, która odbędzie się w czwartek 15 sierpnia o godz. 10:30. Kazanie wygłosi ks. Piotr Janik z Wieszcząt. Poranek o g. 8:30.

5. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 17:00.

6. Zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Pań w Marklowcach, które odbędzie się w piątek 16 sierpnia o godz. 16:30.

7. W tym roku przypada setna rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którego współtwórcą był ks. Karol Kotula, późniejszy biskup naszego Kościoła. Cieszyński Oddział PTEw organizuje wyjazd na uroczystości stulecia do Poznania w dniach od 4 do 7 października. Bliższe szczegóły oraz program uroczystości podane są na tablicy ogłoszeń PTEw w przedsionku Parafii lub na stronie internetowej. Do udziału w tej uroczystości zapraszamy członków i sympatyków naszego Towarzystwa.

8. Zachęcamy do pełnienia dyżurów w Kościele Jezusowym, który otwarty jest dla zwiedzających w godz. 10:00 – 15:00. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy te dyżury w Kościele prowadzili.