Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145,15

  1. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią”, które odbędzie w środę o godzinie 18:00
  2. Na kolejne spotkanie Koła Odwiedzinowego odbędzie się w poniedziałek o godz. 16:00, zaś spotkanie Koła pań w Marklowicach w piątek 6 października.
  3. PTE zaprasza na kolejne spotkanie klubowe, które odbędzie się w czwartek 5 października, o godz. 15:00. Tematem spotkania będzie prelekcja: ks. dr Jerzy Gryganiakow 25-lecie śmierci.
  4. W przyszłą niedzielę 8 Października odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

- w Kościele Jezusowym nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych,

Ponadto

            - o godz. 8:00 w Gumnach.

            - o godz. 8:30 w Bażanowicach i Ogrodzonej.

- o godz. 9:00 w Marklowicach ze Spow. i Kom. Św.

- o godz. 10:00 w Hażlachu, Puńcowie i Zamarskach.

Nabożeństwo w Hażlachu będzie połączone ze Spow. i Kom. Św.

            - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30.

  1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy opłacili składki kościelne za bieżący rok. W przyszłym roku w naszej parafii odbędą się wybory proboszcza. Uprawnieni do głosowanie będą zborownicy z opłaconą składką kościelną za 2017r., bądź z tej składki zostaną zwolnieni. Listy wyborcze wysyłane są do Rady Diecezjalnej celem ich zatwierdzenia do końca styczna przyszłego roku. Nie znajdą się na tych listach zborownicy, którzy spóźnili się z wpłatą. Prosimy o więc o uiszczanie składek kościelnych jeszcze w tym roku.
  2. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać październikowy numer Wieści Wyższobramskich.
  3. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na Domy Opieki naszego Kościoła. Za każdy złożony dar serdeczne Bóg zapłać!