Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego! Iz 6,3

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. J 12,32

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.  J 10,11.27-28

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 1P 1,3