Ogłoszenia parafialne

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J 1, 14

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

Lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie. Iz 9,1

Radujcie się w Panu zawsze; powtarza, radujcie się! Pan jest blisko. Flp 4,4.5

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Łk 12,35