Ogłoszenia parafialne

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.  1 P 5,7

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps. 103,2

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. Iz 42,3

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33,12

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wile powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

 

Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ef 2,19

Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Iż 43,1

Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Ps 98,2