Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

Dziś,  jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

  Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

Ciemność ustępuje, a światło prawdziwa już świeci. 1 J 2,8

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J 1, 14