Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski Za 9,9

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. PS 145,15

 

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

 

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8.9

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3, 14-15

 

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14