Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

 Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. 2 Tm 1,10