Ogłoszenia parafialne

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21

Oznajmiono ci. człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony Jr 17,14

A to przykazanie mamy od niego, aby ten kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 J 4, 21

Zwycięstwo, które zwyciężyła świat, to wiara nasza. 1 J 5,4

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145,15

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie 1 P 5,7

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103,2

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40