Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21, 28

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Oznajmiono ci. człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

A to przykazanie mamy od niego, aby ten kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 J 4, 21