Ogłoszenia parafialne

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103,2

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33,12

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami  świętych i domownikami Boga Ef 2,19

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Iz 43,1

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Ef 2,8

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2