Z życia

Już w piątek 20 października 2017 roku otwarta zostanie wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. To nie jedyne wydarzenie, które Muzeum Śląskie przygotowało w ramach obchodów Roku Reformacji.

Muzeum Śląskie przygotowało w ramach obchodów Roku Reformacji.

Nabożeństwem ekumenicznym w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie rozpoczęły się obchody 26. rocznicy powołania Straży Granicznej zorganizowane przez Dekanat Ewangelicki. Słowem Bożym służył bp Jerzy Samiec.

Nabożeństwu przewodził zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce bp. Jerzy Samiec z Warszawy, który wygłosił kazanie na podstawie Psalmu 127,1: ”Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż”.

W nabożeństwie udział wzięli również: zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago i Ewangelicki Biskup Wojskowy bp płk Mirosław Wola z kapelanami Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, reprezentujący Biskupa Polowego bpa Józefa Gózdka ks. Robert Młynarczyk, reprezentujący Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej bpa Romana Pindla ks. Jacek Gracz, którzy w ich imieniu przekazali pozdrowienia oraz miejscowi duchowni parafii cieszyńskiej.

Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod batutą płk. SG dra Stanisława Strączka i Chór Parafii Ewangelickiej w Cieszynie pod dyrekcją Joanny Sikory.

W nabożeństwie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z rodzinami na czele z Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Adamem Jopkiem. Swoją obecnością zaszczycił również Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek i Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura. Podczas nabożeństwa został odczytany list skierowany na adres Ewangelickiego Biskupa Wojskowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone przez Biskupa Kościoła.

Po nabożeństwie jego uczestnicy w kolumnie marszowej przemieścili się na Rynek Miasta Cieszyna, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Śląskiego oddziału Straży Granicznej, podniesiono flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Następnie odbył się koncert musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Święto Straży Granicznej w Cieszynie miało miejsce 3 czerwca 2017 r.

Cieszyn został wybrany w 2017 r. na miejsce uroczystości Święta Straży Granicznej Dekanatu Ewangelickiego ze względu na Jubileusz 500 lat Reformacji i wyboru miasta Cieszyna jako Europejskiego Miasta Reformacji. Jednym z dwóch w Polsce i jednym z trzydziestu ośmiu w Europie.

Kapelanem ewangelickiego dekanatu Straży Granicznej jest, od momentu jego powstania, ks. ppłk Kornel Undas z parafii w Mikołowie. 

żródło: https://bik.luteranie.pl/

W kancelarii parafialnej przyjmowane są zgłoszenia na wspólny wyjazd na nabożeństwo podczas Ewangelickich Dni Kościoła. 

Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 15.00. Planujemy wyjazd ok. godz. 11.30.

Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu: 33 857 96 69

Ilość miejsc w autobusie ograniczona.

Parafia Schwabach - St Martin bierze udział w konkursie "chrismon Gemeinde 2017" W związku z tym zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w głosowaniu.

Wiemy, że parafianie ze Schabach oddawali głosy na Kościół Jezusowy w konkursie na Znak Dziedzictwa Europejskiego. W związku z tym zachęcamy do oddawania głosów pod tym adresem:

 

https://chrismongemeinde.evangelisch.de/profile/evang-luth-kirchengemeinde-schwabach-st-martin/

Głos można oddać 1 głos dziennie.

Dziękujemy.

Filmowa miniatura zrealizowana w Cieszynie z okazji 500 lecia Reformacji. Element multimedialnej wystawy która w 2017 roku z okazji tego niezwykłego jubileuszu odwiedzi 68 miast w 19 krajach Europy.

W naszym mieście w Teatrze im. Adama Mickiewicza, trwa uroczysta sesja Rady Miasta Cieszyna z udziałem Sejmiku Województwa Śląskiego, Radnych Województwa i Powiatu Cieszyńskiego, Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polski, władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i innych zaproszonych gości....

Przedstawiciele władz podkreślili wagę Reformacji dla naszego regionu, kraju i Europy.
Wskazali na każdorazowe ogromne zaangażowanie i wkład Ewangelików w kulturę i życie naszego regionu, prze całe prawie 500 lat oddziaływania Reformacji na świat.

W bardzo pięknym przywitaniu Burmistrz Miasta Cieszyna rozpoczął spotkanie w teatrze, podkreślając, że 500 lat temu chodziło o Chrystusa i dzisiaj tez chodzi o Chrystusa! 
Powinno zależeć wszystkim na kierowaniu się Jego nauczaniem, wierzącym i niewierzącym...

Dzisiaj także chodzi o kierowanie się najważniejszym przykazaniem miłości i dbanie o wolność każdego człowieka, o poszanowanie drugiego bez względu na jego przekonania.

W trakcie sesji odczytano uchwalę Sejmiku Województwa Śląskiego, o ustanowieniu Roku 2017, Rokiem Reformacji.

Reprezentujący Senat Rzeczpospolitej Polski, senator Tadeusz Kopeć odczytał ostatnio przyjętą uchwalę dotycząca 500 lat Reformacji w Polsce.

W trakcie sesji wystąpił Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna.

Uroczystość zakończyła się pięknym spektaklem w reżyserii Katarzyny Słupczyńskiej, przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i zaprzyjaźnionego aktora Bogusława Słupczyńskiego.

Na zdjęciach m.in. scena przesłuchania Księdza Biskupa Juliusza Bursche (dawnego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) , który zginął zamordowany przez nazistów w trakcie Drugiej Wojny Światowej. W trakcie tej wojny zamordowano ponad 30% duchownych naszego Kościoła.

Uroczyste spotkanie zakończyło się uroczystym odśpiewaniem pieśni "Ojcowski Dom", autorstwa Jana Kubisza.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o rozpoczęciu krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego - 2017. Wybór projektów na etapie krajowym nastąpi na podstawie internetowego głosowania. 

Głosuj na kościół Jezusowy
Głosuj na kościół Jezusowy

Wśród piętnastu obiektów z całej Polski w pierwszym etapie znajduje się między innymi Kościół Jezusowy w Cieszynie, który reprezentuje województwo śląskie. Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na Kościół Jezusowy w Cieszynie.

GŁOSUJ NA KOŚCIÓŁ JEZUSOWY >>

 
Znak Dziedzictwa Europejskiego to coroczne wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub miały istotny wpływ na rozwój wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. 
 
Celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, a przede wszystkim u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.  
 
Znak Dziedzictwa Europejskiego jest przyznawany obiektom, które mają silną europejską wartość symboliczną i podkreślają wspólną historię Europy i budowania Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa człowieka będące fundamentem procesu integracji europejskiej.
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>
 
Głosowanie trwa do 31 grudnia 2016r.

Już po raz ósmy rozpoczęły się adwentowe rekolekcje InnyAdwent.pl

Oto jeszcze nawet nie skończył się poprzedni rok kościelny, a już ozdoby świąteczne można zobaczyć wszędzie. To trochę odpowiada naszym czasom, kiedy chcielibyśmy żyć szybko i mocno, i trochę bawić się naszym życiem. A życie to nie zabawa. Ważny jest czas przemyśleń. Trzeba się zatrzymać. Adwent ma temu służyć. Dlatego ta zachęta  by przeżyć inny, właściwy Adwent.

Adwent nie jest czasem zewnętrznych i materialnych przygotowań do Bożego Narodzenia, lecz okresem refleksji i wyciszenia. Mamy sobie przypomnieć, że każde święta swój początek mają w konkretnym wydarzeniu, które niesie ze sobą przesłanie dotyczące zbawienia człowieka, to radość z tego, że Bóg ingerował w nasze życie.

Akcja ma podkreślać duchowy aspekt chrześcijańskich świąt. Jest zachętą by w czasie Adwentu odwiedzać stronę innyadwent.pl oraz brać udział w spotkaniach adwentowych i nabożeństwach organizowanych w parafiach na terenie całego kraju.

Od 2009 roku akcję prowadzi Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.

żródło: innyadwent.pl

Do Synodu Diecezjalnego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wybrani zostali:

1. Cendrowski Tomasz

2. Cienciała Paweł

3. Gabryś Marcin

4. Król Jan

5. Magiera Władysława

6. Penkała Krystyna

7. Polok Jan

8. Pustówka Grzegorz

9. Trybuś-Cieślar Aleksandra

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

Lista kandydatów w wyborach do Synodu Diecezjalnego.

Informujemy, że Rada Parafialna zatwierdziła następujących kandydatów w wyborach do Synodu Diecezjalnego:

1. Cendrowski Tomasz

2. Cienciała Paweł

3. Gabryś Marcin

4. Król Jan

5. Madzia Oliwia

6. Magiera Władysława

7. Penkała Krystyna

8. Pietroszek Łukasz

9. Polok Jan

10. Pustówka Grzegorz

11. Sabela Dominika

12. Staszkiewicz Gabriela

13. Sobota Jacek

14. Trybuś-Cieślar Aleksandra

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie otrzymała 9 mandatów więc za głos ważny uważa się wskazanie od 1 do 9 kandydatów.

Wybory odbędą się w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędą się w Kościele Jezusowym w Cieszynie w niedzielę 20 listopada o godz. 11:20

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.