Z życia

Przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jesteśmy w drodze pomiędzy krzyżem,

a zmartwychwstaniem - pisze Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec w życzeniach świątecznych.


Między krzyżem a zmartwychwstaniem

Jezus został wydany za grzechy nasze 
i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Rz 4, 25
 
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
 
Przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jesteśmy w drodze pomiędzy krzyżem, a zmartwychwstaniem. 
 
Po raz kolejny odkrywamy, że Bóg pochyla się nad człowiekiem, podnosi go i zbawia. Dokonuje czegoś niestandardowego, gdyż człowiek wielokrotnie zawodził, błądził i odchodził od Boga. W jednej  chwili zmienia się nie tylko oblicze świata, ale rzeczywistość każdej i każdego z nas.
 
To za nas umiera Chrystus i dla nas dokonuje się zbawienie. Radość wielkanocnego poranka jest przede wszystkim odkryciem nowego życia i nowej rzeczywistości, jaka jest nam darowana. 
 
Wielkanoc nie może pozostawić nas obojętnymi. Dlatego Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie powinniśmy traktować jak konieczności, jak rytuału, który trzeba wypełnić. Przesłanie tych Świąt nie ma ograniczenia czasowego, choć czasem próbujemy je zamknąć pomiędzy piątkiem a niedzielą. 
 
„Pan zmartwychwstał” to słowa, które powtarzamy każdej niedzieli wspominając zmartwychwstanie, dlatego uczmy się żyć zmartwychwstaniem nie tylko od święta. 
 
Niechaj Bóg w Chrystusie, który nas odnalazł i zbawił będzie codziennie naszym przewodnikiem, a radość wielkanocnego poranka sprawi, że będziemy gotowi być świadkami Chrystusa w świecie. 
 
Z życzeniami Bożego prowadzenia
Biskup Jerzy Samiec

zdj. pixabay.com/Rayna Bauman
źródło: http://luteranie.pl/

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w Światowy dzień Modlitwy, które odbędzie się w najbliższy piątek, 2 marca 2018 g.17:00  w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Po nabożeństwie spotkanie w sali konfirmacyjnej.

Wspólną modlitwę zainicjowano już w 1887 roku! Obecnie obchodzony w ponad 170 krajach w pierwszy piątek marca. W Polsce od 1927 roku.

Tegoroczną liturgię przygotowały kobiety z Surinamu.

W czwartek 22 lutego 2018 r. w kościele w Zamarskach (filiał parafii Cieszyn) odbył się pogrzeb śp. ks. Alfreda Neumanna, zmarłego w wieku 82 lat emerytowanego proboszcza parafii w Jeleniej Górze. W ostatnich latach mieszkał w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie.

W pogrzebie wzięli udział bp Jerzy Samiec, biskup Kościoła oraz biskupi diecezjalni: bp Adrian Korczago, bp Paweł Hause, bp Marian Niemiec, bp Waldemar Pytel oraz bp Paweł Anweiler. Obecni byli także duchowni diecezji cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, warszawskiej oraz wrocławskiej.

Ks. Alfred Neumann, syn Reinholda i Zofii z domu Reszke, urodził się dnia 3 czerwca 1936 r. w Kaliszu.
Po zdaniu I egzaminu kościelnego został ordynowany na duchownego w Kaliszu przez ks. biskupa Andrzeja Wantułę. W roku 1961 został mianowany przez Konsystorz administratorem parafii Jelenia Góra – Cieplice, gdzie był proboszczem aż do przejścia w stan spoczynku czyli do roku 1998.

W okresie pracy duszpasterskiej ks. Alfred Neumann zajmował się także astronomią, którą wykładał w Liceum Ogólnokształcącym, pełnił też ważne funkcje zarówno we władzach polskich jak i międzynarodowych instytucji astronomicznych. W dniu 17 października 1979 r. zostal odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za osiągnięcia w dziedzinie astronomii.

W dniu 14 sierpnia 1960 r. zawarł związek małżeński z Anną z domu Ożana.

Przechodząc na emeryturę zamieszkał wraz z żoną (zmarła 25 kwietnia 2010 r.) w Zamarskach koło Cieszyna. W ostatnich latach mieszkał w Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

Pozostawił dwóch synów – ks. Jana – proboszcza w Rynie oraz Romualda wraz z rodzinami.

Zdj. ks. Emil Gajdacz

W dniu 16 lutego 2018 roku, w Dzięgielowie, w wieku 81 lat zmarł śp. ks. Alfred Neumann - wieloletni, emerytowany proboszcz parafii w Jeleniej Górze - Cieplicach.

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2018 roku. Początek uroczystości pogrzebowej o godzinie 13.00 w kościele w Zamarskach.Ks. Alfred Neumann, syn Reinholda i Zofii z domu Reszke, urodził się dnia 3 czerwca 1936 r. w Kaliszu. Konfirmowany był w roku 1950. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu rozpoczął w roku 1954 studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii w roku 1958.

Po zdaniu I egzaminu kościelnego został ordynowany na duchownego w Kaliszu przez ks. biskupa Andrzeja Wantułę w asyście księży: seniora dr. Woldemara Gastparego i konseniora Jerzego Sachsa, miejscowego proboszcza.

Konsystorz mianował go wikariuszem parafii w Poznaniu, gdzie pracował do roku 1961. W dniu 14 sierpnia 1960 r. zawarł związek małżeński z Anną z domu Ożana.
 
W roku 1961 został mianowany przez Konsystorz administratorem parafii Jelenia Góra - Cieplice, gdzie był proboszczem aż do przejścia w stan spoczynku czyli do roku 1998.
 
W okresie pracy duszpasterskiej ks. Alfred Neumann zajmował się także astronomią, którą wykładał w Liceum Ogólnokształcącym, pełnił też ważne funkcje zarówno we władzach polskich jak i międzynarodowych instytucji astronomicznych. W dniu 17 października 1979 r. zostal odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za osiągnięcia w dziedzinie astronomii.
 
Przechodząc na emeryturę zamieszkał wraz z żoną (zmarła 25 kwietnia 2010 r.) w Zamarskach koło Cieszyna. W ostatnich latach mieszkał w Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

Pozostawił dwóch synów - ks. Jana - proboszcza w Rynie oraz Romualda wraz z rodzinami

żródło: www.luteranie.pl

Prezentacja o Janie Gawlasie, wybitnym kompozytorze związanym ze Śląskiem Cieszyńskim,
organiście Kościoła Jezusowego w Cieszynie, pedagogu, rektorze PWSM w Katowicach.
Mariusz Kolondra – lektor, obróbka komputerowa; Joanna Lazar-Chmielowska – opieka
merytoryczna.


Data wykonania: październik 2017

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz osiemnasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, co podkreśla znaczenie miłosierdzia, które jest szczególnym rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazywaniem pomocy potrzebującemu bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną. Hasło w szczególny sposób zwraca uwagę również na potrzeby dzieci i młodzieży, ich poczucie bezpieczeństwa i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wpisuje się w ochronę najmłodszych przed marginalizacją i wykluczeniem.

Podczas akcji, która rozpocznie się 3 grudnia, w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Diakonia Polska rozprowadzi ich w tym roku ok. 11 tysięcy. Nabywając wigilijną świecę wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Pozyskane środki będą przeznaczone na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną, letni wypoczynek, a także leczenie i rehabilitację dzieci. Zapalone w dzień Bożego Narodzenia światło, w myśl słów z Ewangelii Mateusza”, stanowiących motto Diakonii: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40), będzie znakiem solidarności nas wszystkich z tymi, którzy nie zawsze mają możliwość upominania się o swoje prawa.

Dziękujemy za każdy dar serca i wsparcie naszego wspólnego dzieła!

Wanda Falk Dyrektor Generalny Diakonii                                                                                                                                                                               Bp. Ryszard Bogusz - Prezes Diakonii.

NOWY PORTAL DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ

Największa pod względem liczby wiernych diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ma nowy portal informacyjny, który zintegrowany jest z Facebookiem i aplikacją Mój Kościół.

PARAFIA DOSTĘPNA W SMARTFONIE

Mój Kościół to aplikacja, którą musisz mieć!

Aplikacja na smartfony (Android i iOS) Mój Kościół powstała po to, żeby Kościół był w zasięgu ręki.

Chcesz się dowiedzieć, co dzieje się w pobliskich parafiach? Nie wiesz jak dojechać na ciekawy koncert? Szukasz transmisji wideo z niedzielnego nabożeństwa? To wszystko i wiele innych informacji dostarcza nowa aplikacja stworzona przez Diecezję Cieszyńską.

Kościół towarzyszy człowiekowi w jego codzienności i jest miejscem spotkania z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Uważamy, że jako chrześcijanie powinniśmy wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia, żeby głosić Ewangelię. Dlatego stworzyliśmy aplikację, która przypomina o tym, co dzieje się w naszym Kościele. Reformacja wyrosła na wynalazku druku. My chcemy wykorzystać smartfony. 

Podstawowe funkcje aplikacji:

Funkcja „Kościół w pobliżu” pokazuje kościoły, które znajdują się w otoczeniu użytkownika i przekazuje podstawowe informacje na temat danej parafii. 

Funkcja „Wydarzenia w pobliżu” informuje o tym, co dzieje się w pobliskich kościołach ewangelickich. Aplikacja przypomni o spotkaniach parafialnych, godzinach biblijnych, młodzieżówkach, czy koncertach. 

Funkcja „Posłuchaj” skierowana jest do tych osób, które w biegu życia chcą złapać kilka duchowych impulsów i wysłuchać ciekawych rozważań, rozmyślań oraz wykładów. 

Funkcja „Transmisje” przenosi użytkownika do parafii, które transmitują w internecie swoje nabożeństwa. Tutaj będą publikowane także okna transmisji z takich wydarzeń, jak Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. 

Aplikacja Mój Kościół oferuje szerokie możliwości personalizacji ustawień. Użytkownik może otrzymywać przypomnienia o wydarzeniach tylko ze swojej parafii lub kilku pobliskich - maksymalnie w zasięgu 100 km.  Zainstaluj naszą aplikację na swoim smartfonie i bądź na bierząco. Wejdź do działu personalizacja i dostosuj aplikację do swoich potrzeb.  

Kilka informacji o projekcie

Aplikacja Mój Kościół jest projektem stworzonym i zrealizowanym przez Diecezję Cieszyńską, natomiast sfinansowanym przez Kościół Ewangelicko-Augsburskim w RP w ramach obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Na razie pojawiają się głównie informacje z Diecezji Cieszyńskiej, ale systematycznie dodawane będą wydarzenia z parafii pozostałych diecezji Kościoła.

Aplikacja Mój Kościół powstała we wspólnym projekcie razem z nowym portalem informacyjno-społecznościowym Diecezji Cieszyńskiej (adres: www.cieszynska.luteranie.pl), którego terminarz pełni rolę „silnika” dla aplikacji.

Autorzy aplikacji: Dawid Macura, Daniel Heczko, Zbigniew Motyka, ks. Marek Michalik, ks. Marcin Ratka-Matejko,  ks. Łukasz Ostruszka.

11 listopada w Święto Niepodległości w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w intencji niepodległości Ojczyzny.

Galeria zdjęć Tu

fot. Stanisław Konopka. 

źródło: www.ox.pl

Na ostatniej (26.10) sesji Rady Miejskiej Cieszyna radni przyjęli uchwałę ws. nadania nazwy dla ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ulic: Bielskiej, Dworkowej i Kolejowej w Cieszynie.
 
Rondo na skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Kolejowej i Dworkowej będzie miało swoją nazwę / fot. Marta SzymikRondo na skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Kolejowej i Dworkowej będzie miało swoją nazwę / fot. Marta Szymik

To pierwsze rondo w Cieszynie, które będzie miało swoją nazwę – przyznał w rozmowie z naszą redakcją Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Decyzją Rady Miejskiej Cieszyna (26.10) rondo na skrzyżowaniu ulic: Bielskiej, Dworkowej i Kolejowej będzie nosić nazwę 500 lat Reformacji. Nazwa ta ma związek z rokiem reformacji, który kończy się 31.10. Przez ten rok nosiliśmy miano miasta reformacji – podkreślał włodarz. 

Póki co, to jedyne rondo w Cieszynie, które będzie miało swoją nazwę. Zapytaliśmy Burmistrza, czy nowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy ulicy Bielskiej, Korfantego i Hajduka również otrzyma jakąś nazwę. Włodarz przyznał, iż na razie taka propozycja nie padła. 

 
MSZ
 
źródło: http://www.ox.pl/

Już w piątek 20 października 2017 roku otwarta zostanie wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. To nie jedyne wydarzenie, które Muzeum Śląskie przygotowało w ramach obchodów Roku Reformacji.

Muzeum Śląskie przygotowało w ramach obchodów Roku Reformacji.