"Świętując, dziękujemy i organom pomóc chcemy"- pod takim hasłem w niedzielę, 15 listopada o godz. 16.00 w kościele Jezusowym odbędzie się kolejny koncert w ramach akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego. Inicjatorem i współorganizatorem koncertu jest Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej pracy. Z tej okazji  SPTE chce podziękować za te 10 lat podczas koncertu i włączyć się do akcji ratowania zabytkowych organów Sauera.

Wystąpią uczniowie, nauczyciele i absolwenci SPTE oraz grupa "Sówek i Żabek" z Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego.

Serdecznie zapraszamy!

,, Gdzie słyszysz śpiew tam idź!

Tam dobre serca mają;

Wierzaj mi źli ludzie nigdy nie  śpiewają

Ewangelicki Chór Kościelny z Bażanowic

ma zaszczyt zaprosić na :

Dziękczynny koncert z okazji

35-lecia działalności chóru,

który odbędzie się

w sobotę 14. listopada 2015

o godzinie 15.00

 

W kościele św. Trójcy w Bażanowicach

Jak co roku ewangelicy 31 października będą obchodzić Święto Reformacji,

przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.

 

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów. Choć ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość, ale rozpoczęło proces, który ukształtował religijną mapę europejskiego chrześcijaństwa. 31 X 1517 roku jest symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła
 
***
 
W kolejną pamiątkę tego wydarzenia luteranie zapraszają do różne spotkania ze Słowem Bożym podczas nabożeństw, wykładów czy koncertów w kościołach i poprzez media. Szczegóły na stronach parafialnych i diecezjalnych.
    
W samo Święto Reformacji będziemy mieli możliwość obejrzenia luterańskiego nabożeństwa z kościoła Jana Chrzciciela w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). Transmisja rozpocznie się o godz. 17.00 w programie 2 Telewizji Polskiej (TVP 2). W nabożeństwie weźmie udział Prezydent RP, Andrzej Duda. 
 
 
Oprócz spotkania z Ewangelią podczas nabożeństw luterańskie diecezje i parafie z okazji Święta Reformacji zorganizowały szereg imprez kulturalno-naukowych. Poniżej – spis wybranych uroczystości. Zapraszamy!
 
1. Wręczenie „Śląskich Szmaragdów”.
 
Szczegóły: 31.10. Katowice, kościół ewangelicko-augsburski (ul. Warszawska 18), g. 10.00 (kontakt –Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 32 253 99 81).
 
„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem. Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.
Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, JE Arcybiskup Damian Zimoń, JE Arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna, Kazimierz Kutz, prof. dr hab. Jan Herma, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. Jan Pilarczyk, śp. bp Tadeusz Szurman, Piotr Uszok.
   
2. Noc z Lutrem, 31 października, Drogomyśl (Śląsk Cieszyński) - specjalne spotkanie dla młodzieży, kościół ewangelicki w Drogomyślu, godz. 19.00
  
Noc z Lutrem to impreza adresowana głównie do młodych ludzi. Jej inicjatorem i organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a założeniem jasne i otwarte komunikowanie o wartościach i tożsamości w kontekście wydarzeń z 1517 roku.
Impreza odbędzie się już po raz siódmy.
Więcej: Noc z Lutrem
 
3. Koncert Reformacyjny w Gliwicach, 31 października, Gliwice, 18.00
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej - All Improvviso, wystąpi kwartet smyczkowy Crystal String Quartet. Więcej: Koncert w Gliwicach
 
4. Promocja Modlitewnika kobiet, Cieszyn
W czasie nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie zostanie zaprezentowana książka Modlitewnik kobietpod redakcją diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk i diakon Katarzyny Rudkowskiej. Początek godz. 17.00. Więcej:Modlitewnik kobiet
 
5. Reformacyjny Dzień Skupienia, Dzięgielów
W Dzięgielowie w godz. 16.00-18.30 w domu parafialnym "Salem" odbędzie Reformacyjny dzień skupienia.W programie wykłady i dyskusja pt. Cztery zasady Reformacji wczoraj i dziś - Piotr Lorek
 
 
Zapraszamy też do obejrzenie zaproszenia do świętowania Reformacji, przygotowanego przez Chrześcijańską Telewizję Internetową - zob. Zaproszenie.
 
 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie oraz Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Marcin Podżorski organizują
środę 11 listopada Diecezjalny Turniej Gier Planszowych
Początek Turnieju o godz. 09.00. Planowane zakończenie około godz. 16:00
 
Wpisowe: 5zł od osoby płatne na miejscu. 
Organizatorzy zapewniają w czasie Turnieju napoje oraz posiłek ok. godz 13:00.
Dla zwycięzców są przewidziane nagrody
zgłoszenia zawierające imiona i nazwiska oraz reprezentowaną Parafię na mój adres mailowy do 8 listopada
 
 
ks. Marcin Podżorski
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

W sobotę w Święto Reformacji 31 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17:00

odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo w czasie którego odbędzie się

promocja „Modlitewnika kobiet” pod redakcją Pań diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk i Katarzyny Rudkowskiej, która wygłosi kazanie w czasie nabożeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy.

Reformacyjny Konkurs Plastyczny 2015

W ramach przygotowań do obchodów 500 lat Reformacji chcemy przypom­nieć o głównych ideach Reformacji. Wielkie bogactwo odnowy chrześcijaństwa w XVI wieku zostało ujęte w 4 zasadach: solus Christussola gratia per fidemsola Scriptura,solum Verbum.

 

Tylko Jezus Chrystus (solus Christus) jest Odkupicielem, który poniósł śmierć na krzyżu za grzechy ludzkości i zmartwychwstał. Dlatego nie ma zbawienia poza osobą Jezusa Chrystusa. Jego ofiara na krzyżu Golgoty dokonana została raz na zawsze, stając się udziałem wszystkich, którzy z wiarą słuchają i przyjmują do swego życia Słowo Boga.

1 List do Koryntian 1,23; 1 List do Tymoteusza 2,5-6
 

Tylko z Bożej łaski przez wiarę (sola gratia per fidem) grzesznik jest usprawiedliwiony (zbawiony) dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wiara jest zaufaniem Bogu, a nie zasługą względem Niego. Posłuszeństwo woli Bożej i dobre uczynki są owocami wiary, która jest czynna w miłości do Boga i bliźniego.

List do Rzymian 3,23-24; List do Rzymian 6,23; List do Galacjan 5,6
 

Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) jest źródłem poznania objawienia Boga i drogowskazem dla wiary i życia każdego chrześcijanina. Pismo Święte ma w życiu Kościoła nadrzędne znaczenie. Tradycja, dogmaty i zwyczaje kościelne są oceniane według Pisma Świętego.                                                                       

2 List do Tymoteusza 3,16
 

Tylko Słowo (solum Verbum) – Duch Święty budzi wiarę poprzez Słowo Boże głoszone (zwiastowane) w kazaniu i sakramentach.                                                                                

                                                                                              1 Księga Mojżeszowa 1; List do Hebrajczyków 4,12

(według: „Wolni w Chrystusie zmieniamy świat”)

 

W 2015 roku chcemy praktycznie przypomnieć zasadę – solus Christus.

Prace plastyczne mają zilustrować jedną z wypowiedzi Jezusa zaczynającą się od słów: „Ja jestem...”.

 

Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”. Ewangelia Jana 8,12 

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Ewangelia Jana 14,6
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie”.Ewangelia Jana 10,9

Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i (...) idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki”. Ewangelia Jana 10,10.27.28 

Ja jestem chlebem żywota. (...) jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki”. Ewangelia Jana 6,48.51
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteś­cie latoroślami. (...) Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie”. Ewangelia Jana 15,5.4
Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Ewangelia Jana 11,25

   Regulamin konkursu     

źródło:http://www.zwiastun.pl

W piątek 2 października 2015 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie XV prezentacja z cyklu Cymelia i osobliwości.

Stworzy ona okazję do bliższego zapoznania się z tzw. Agendą oleśnicką, a dokładnie z niezwykle rzadkim, pierwszym wydaniem jej polskiego przekładu, opublikowanym w Oleśnicy w 1668 roku.

Jest to jedyny zarejestrowany w zbiorach polskich egzemplarz tej najpopularniejszej na Śląsku agendy protestanckiej. O tym, że ta cenna księga liturgiczna używana była również w Cieszynie świadczą dołączone do niej rękopiśmienne modlitwy w języku polskim i niemieckim powstałe prawdopodobnie w czasach budowy kościoła Jezusowego. Edycja ta przez wiele lat uchodziła za zaginioną, dlatego autorka prezentacji, Jolanta Sztuchlik, oprócz historii luteranizmu w księstwie oleśnickim i okoliczności powstania dzieła, przybliży też sylwetkę jej tłumacza, zapomnianego dziś polsko-śląskiego pisarza Jerzego Bocka oraz odsłoni kulisy odkrycia tego unikatowego egzemplarza w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Aby umożliwić obejrzenie tego cennego obiektu również osobom nie mogącym wziąć udziału w niniejszej prezentacji informujemy, że do dnia 31 października 2015 roku będzie go można oglądać na ekspozycji w sali Szersznika.

 

1) Eckhart, Melchior: Ajenda abo Porządek kościołow ewanjelickich księstwa oleśnickiego, y innych do niego należących powiatów… - Drukował w Oleśnicy: Jan Zeyffert, [1668] – karta tytułowa cieszyńskiego egzemplarza Agendy oleśnickiej z 1668 r.  z podpisem L. J. Szersznika z 1811 r.

Serdecznie zapraszamy na Koncert Charytatywny "Przy szabasowych świecach"

który odbędzie się 2.10.2015 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17.00.

Organizatorzy: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Szpital Śląski w Cieszynie oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 

Wykonawca: Orkiestra Kameralna i soliści po dyrekcją Jean-Claude'a Hauptmanna

Cel charytatywny zbiórki: Zakup nowoczesnego aparatu USG do diagnostyki onkologicznej dla Szpitala Śląskiego.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie owego wydarzenia na facebooku

https://www.facebook.com/events/602825086522392/

Biuro Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8520511 wew. 291
kom. 666 074 916