• Zasadnicze Prawo Wewnętrzne  - tekst ujednolicony na 08.04.2018 r., z uwzględnieniem treści par. 21a ust. 6, obowiązującej od 21.05.2018 r.