Serdecznie zapraszamy

na

„Wieczory z Biblią”

w każdą środę o godz. 17.00

 

październik 2019:

 

środa, 6 listopada

Pomiędzy judaizmem i protestantyzmem. Dylematy tożsamości religijnej na przełomie XIX i XX wieku

         - wykład i prezentacja Emanuela Machnickiego, przygotowana na tegoroczny Tydzień Kultury Żydowskiej

 

środa, 13 listopada

W drodze za Jezusem – naśladowanie Chrystusa

w nauczaniu Dietricha Bonhoeffera

- wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk

 

środa, 20 listopada

Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – cz. 10

– studium biblijne misjonarza MED John’a Abramovich’a

 

środa, 27 listopada

 W drodze do Jerycha /Łk 10,29-37/

 - wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

 

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3

 

Przyjdź – zaproś innych

 

Spotkania odbywają się w sali naprzeciw kancelarii parafialnej w Cieszynie,

Plac Kościelny 6 godz. 17:00