Spotkania mlodzieżowe

Termin spotkań

Miejsce

Dzień

Godzina

Cieszyn

piątek

17:00

Cieszyn

Młodzież studiująca

wtorek

18:30

Bażanowice

sobota

16:00

Gumna

piątek

19:00

Hażlach

sobota

18:30

Marklowice

piątek

18:30

Puńców

Piątek

18:00

Ogrodzona

sobota

18:00

Zamarski

piątek

16:30

 

S P O T K A N I E
 
 
 
A D W E N T O W E
 
 
 
D L A
 
 
 
K O N F I R M A N T Ó W

Wszystkich konfirmantów naszej Parafii zapraszamy

w sobotę, 15. grudnia na wspólne Spotkanie Adwentowe dla

czterech grup rocznika 2012/2013.

 

Spotykamy się w CIESZYNIE, o godzinie 15:00.

 

 

*           *           *           *

 

SPOTKANIE JEST OBOWIĄZKOWE;)

 

 

 

 

Szczegóły na Facebooku, na stronie parafialnej i u księży...