Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie, w ramach obchodów 1200-lecia założenia miasta Cieszyna, zrealizowało projekt pt:

„Obchody 1200-lecia Cieszyna

zachętą do zacieśnienia współpracy

ewangelików na Śląsku Cieszyńskim”.


Finansowanie projektu:

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Fundusz Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske SlezskoHarmonogram uroczystości w dniach od 6-13 X 2010 przedstawiał się następująco:

6 X 2010 r. (środa)

Wycieczka (pierwsza) szlakiem pamiątek ewangelickich. Trasa: Cieszyn – Bażanowice – Dzięgielów – Cisownica – Ustroń – Wisła – Cieszyn. Wycieczkę przygotowało Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw).

7 X 2010 r. (czwartek)

godz. 14:30

Otwarcie w Kościele Jezusowym w Cieszynie wystaw Towarzystwa Ewangelickiego, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz Towarzystwa Ewangelickiego w RC.

godz. 16:00

Sesja popularno-naukowa w auli starej szkoły – Plac Kościelny 2, I piętro (wejście od strony ogródka)

Program:

§  dr Daniel Spratek:

„Reformacja na pograniczu wpływów kulturowych”

§  mgr Marcin Gabryś:
„Rola i znaczenie ewangelików cieszyńskich w środowisku kulturalnym miasta i regionu”

§  dr Józef Szymeczek:
„Wybitne postacie ewangelickie”

§  inż. Władysław Sosna:
„Pamiętniki ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim”

§  ks. Grzegorz Brudny:
„Rzut oka na 25 letni dorobek oddziału PTEw w Cieszynie”

§  Prezentacja wydawnictw PTEw  

8 X 2010 r. (piątek)

w godz. od 8:00 do 12:00Wystawa dorobku i osiągnięć w Kościelnej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Trzyńcu. Zajęcia sportowe dla uczniów polskich i czeskich.

Wycieczka (druga) szlakiem pamiątek ewangelickich po Cieszynie.  

9 X 2010 r. (sobota)

Dzień otwarty szkół Towarzystwa Ewangelickiego

w godz. od 9:00 do 11:30

Sesja popularno-naukowa „Michejdowie – zwykli niezwykli” (budynek Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego przy ulicy Sienkiewicza 2)

Program:

§  Anna Kubica – studentka V roku UŚ w Katowicach (Katedra Historii):
„ks. Franciszek Michejda”

§  Kamila Skorupa – studentka V roku UŚ w Katowicach (Katedra Historii):
„Towarzystwo Opieki nad Alumnatem im. ks. Franciszka Michejdy”§  ks. Janusz Sikora – prezes TE:
„Towarzystwo Ewangelickie”

§  mgr Janusz Gabryś, mgr Grzegorz Przybyła (nauczyciele LOTE i GTE):
„Kornel Michejda”

§  WSPOMNIENIA POTOMKÓW RODU MICHEJDÓW

§  Prezentacja publikacji „Szkoły Towarzystwa Ewangelickiego kontynuatorami tradycji oświatowych protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim”

w godz. od 11:30 do 13:00

„Spacer od przedszkola do liceum” – wystawa dorobku szkół prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie.

Przedstawienie pt: „Jak powstał Kościół Jezusowy” (budynek SPTE, Plac Kościelny 5)

w godz. od 13:00 do 14:00

Wystawa zdjęć starego i nowego Cieszyna i Trzyńca

Przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków (budynek starego gimnazjum – tzw. Pajta)  

10 X 2010 r. (niedziela)

godz. 16:00

Koncert chórów. Wystąpiły: „Gorol” z Jabłonkowa, Chór Mieszany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Cieszyna, Chór Szkolny LOTE/GTE, Chór Wyższobramski  

11 X 2010 r. (poniedziałek)
Wycieczka (trzecia) szlakiem pamiątek ewangelickich (nekropolie cieszyńskie).  

12 X 2010 r. (wtorek)
Wycieczka (czwarta) szlakiem pamiątek ewangelickich: Zaolzie.  

13 X 2010 r. (środa)

godz. 17:00

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI 300-LECIA WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD KOŚCIÓŁ JEZUSOWY