W dniach od 5 do 8 czerwca ponad 50-osobowa grupa parafian z Cieszyna przebywała w Schwabach w Bawarii. W piątek 5 czerwca w olbrzymiej sali miejscowego domu zborowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie oraz Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwabach-St. Martin. Stosowne dokumenty podpisali ks. proboszcz Janusz Sikora z Cieszyna i proboszcz parafii św. Marcina ks. dr Paul-Hermann Zellfelder.

 

Kontakty pomiędzy obiema parafiami zainicjowane zostały już w 2012 roku, kiedy podczas swojego bawarskiego tournee w Schwabach wystąpił Wyższobramki Chór Kameralny z Cieszyna. Podpisanie umowy poprzedziły wielokrotne wzajemne wizyty różnych grup parafialnych, podczas których wypracowany został plan działań partnerskich. Przewiduje on regularne wzajemne wizyty i projekty, które służyć mają pogłębianiu wiary oraz zbliżać  do siebie ich uczestników. Obok wymiany chórów, wychowawców przedszkolnych oraz udziału w ważnych dla partnerskich parafii wydarzeniach, zaplanowano również wspólne wędrówki górskie i akcje ekologiczne. Słowa poparcia dla nowych polsko-niemieckich inicjatyw wyraził burmistrz miasta Schwabach dr  Roland Oeser. Obecna na spotkaniu przewodnicząca Gustav-Adolf-Werk do spraw diaspory Heike Gröschel-Pickel nawiązała w swoim przemówieniu do przypowieści o ziarnie gorczycznym, z którego wyrasta potężne drzewo. „Ziarno zostało już zasiane i otrzymaliśmy młodą roślinkę” – powiedziała. Jej zdaniem, zadaniem obu partnerów jest teraz pielęgnowanie jej tak, by stale przybywało nowych gałązek porozumienia.