Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na:

wykonanie robót związanych z budową węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych

Tryb zamówienia:                  przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia:             16.05.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową w Cieszynie:

- węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10, ul. Chrobrego 13,

instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16, 18, pl. Kościelnym 4, 9, 10, ul. Chrobrego 13.

 Termin wykonania zamówienia:        od dnia 04.07.2016 r. do dnia 15.08.2018 r.

 Niniejsza strona internetowa zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Dokumenty te są również dostępne w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. Kościelnym 6 w Cieszynie.

Cała dokumentacja do pobrania w formie ZIP wielkość 99 848 192 bajtów